FRANZ KAFKA’NIN ‘AÇLIK SANATÇISI’ ADLI ÖYKÜSÜNÜN SOSYOLOJİK ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2019 -20
Number of pages: 41-48
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, yazarın, ‘Açlık Sanatçı’ öyküsünde, bireyin modern toplumla ve modern toplumun birey ile ilişkileri ve kapitalist sistemin bireye ve topluma etkilerine ilişkin işlediği düşünceleri ile bu düşünceler üzerine yapılan sosyolojik analizleri kapsamaktadır. Çalışmada, Kafka’nın bu öyküsüyle, kapitalist sistemde insanların ilgi ve ihtiyaçlarının sürekli değişmekte olduğu yönündeki düşüncesini ortaya koyduğu sonucuna ulaşılmıştır. Zira “Açlık Sanatçısı” öyküsünde bu sanata olan ilginin kısa zamanda azaldığı görülmüştür. Eserde bu sanat, sirk ortamında icra edilmektedir. Günümüzde bunun sonuncu örneği de sirk gösterileridir. 2017 yılında ABD'nin en ünlü sirk organizasyonu olan Ringling Bros and Barnum&Bailey kapanmıştır. Bu sirk şirketinin kapanmasının ana nedeni, halkın eğlence anlayışının değişmesidir. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki diğer sirk organizasyonlarının da kapanması beklenmektedir. Çalışmanın sonunda Kafka’nın kapitalist sistemde kişisel beğeni ve zevkler olarak bilinen eğilimlerin dahi, hızlı bir biçimde değişmekte olduğundan, dönemin modası olmaktan öteye geçemediği düşüncesine sahip olduğu anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study covers the ideas of the individual about the modern society, the relations of the modern society with the individual, the effects of the capitalist system on the individual and the society, and the sociological analyzes on these thoughts in the story of the ‘Hunger Artist’. In this study, it is concluded that Kafka's story reveals that people's interests and needs are constantly changing in the capitalist system because, in the story of the ‘Hunger Artist’, it was seen that the interest in this art decreased in a short time. In this work, this art is performed in a circus environment. The last example of this is the circus performances. In 2017, the most famous circus organization in the USA, Ringling Bros and Barnum & Bailey, closed. The main reason for the closure of this circus company is the change of public understanding of entertainment. Other circus organizations in various countries of the world are expected to close as well. At the end of the study, it was understood that Kafka had the idea that even the tendencies known as personal tastes and tastes in the capitalist system were changing rapidly and could not go beyond being the fashion of the period.

Keywords