ŞİZOFREN VEYA NORMAL BİREYDEN GELEN DÜŞÜNCELER İLE DÜŞÜNCELERİN SIRADANLIĞI VE ORİJİNALLİĞİNİN YARATICILIĞA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2019-21
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-24 02:04:46.0
Language : Türkçe
Konu : psikoloji
Number of pages: 31-48
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmacılar son 40 yıldır, beyin fırtınasını etkin yapan teknikler üzerinde çalışmakta ve düşünce üretimini açıklamaya çalışan modeller de geliştirilmektedir. Bunlardan biri uyaran sayısın artıkça yaratıcı düşünce sayısının arttığını varsayan Bilişsel Uyarılma Yaklaşımıdır (Paulus et al., 2002). Bununla birlikte bu modeli test eden çalışmalar tutarsız sonuçlar vermektedir. Örneğin, bir araştırma (Dugosh ve diğ., 2000) orijinal örneklere, diğer bir araştırma (Dugosh ve diğ., 2005) ise sıradan örneklere maruz kalmanın daha fazla yaratıcılığı artırdığını göstermektedir. Ayrıca, anormal bir bireyden (örn., şizofren bir bireyden) düşüncelere maruz kalma ile normal bir bireyden gelen düşüncelere maruz kalmanın etkisi literatürde incelenmiştir. Bu araştırmada katılımcılar üç tane düşünce örneklerine maruz kaldıktan sonra 10 dakikalık sürede üniversiteyi geliştirme konusunda beyin fırtınası yapmıştır. Sıradan düşünce örneklerine maruz kalan katılımcılar, orijinal örneklere maruz kalan katılımcılara göre daha fazla özgün ve derin düşünceler üretmiştir. Buna ek olarak, derin düşünme sıradan düşünce örneklerine maruz kalma ile yaratıcı düşünce üretme arasında kısmi aracılık etmektedir. Öte yandan, anormal bir bireyden (örn., şizofren bir bireyden) düşüncelere maruz kalma ile normal bir bireyden gelen düşüncelere maruz kalmanın etkisi arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bu bulgular, sıradan düşünce örneklerine maruz kalmanın derin düşünmeyi ve bu şekilde yaratıcılığı artırdığına işaret etmektedir. Literatürde ilk kez ortaya çıkan bu bulgular, yeni yaklaşımlarla tartışılmaktadır.

Keywords

Abstract

For the last 40 years, researchers have been working on techniques that make brainstorming effective and developing models that explain the generation of ideas. One of these is the Cognitive Stimulation Approach (Paulus et al., 2002), which assumes that the number of stimuli increases as the number of creative ideas increases. However, studies testing this model yield inconsistent results. For example, one study (Dugosh et al., 2000) found that original samples enhance creativity, while another study (Dugosh et al., 2005) found that ordinary samples leads to creativity. Besides, the effect of exposure to ideas from an abnormal individual (e.g., from a schizophrenic individual) and exposure to ideas from a normal individual was investigated in the literature. In this research, the participants were brainstormed on ways to develop the university within 10 minutes by being exposed to three idea samples. The participants exposed to ordinary idea samples generated more original and deep ideas than participants exposed to the original samples. Moreover, deep thinking was a partial mediation between exposure to ordinary examples of ideas and creative thinking. On the other hand, there was no significant difference between exposure to ideas from an abnormal individual (e.g., a schizophrenic individual) and the effect of exposure to ideas from a normal individual. These findings indicate that exposure to ordinary examples of ideas increases deep thinking and thus creativity. These findings, which first appeared in the literature, were discussed with new approaches.

Keywords