PATRİCK SÜSKİND GÜVERCİN: ANKSİYETE BOZUKLUĞUNA BAĞLI SIRA DIŞI SIRADANLIKLAR

Author :  

Year-Number: 2019-21
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-23 22:51:43.0
Language : Türkçe
Konu : Filoloji
Number of pages: 304-315
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Patrick Süskind, Koku adlı romanı ile Dünya çapında üne kavuşmuş Alman Yazınının önemli yazarlarından birisidir. Yazar, Güvercin adlı novelinde, yaşamında İkinci Dünya Savaşı ve Nazi dönemi sonrası koşullarının baskın izlerini taşıyan başkişi Jonathan Noel’in sıra dışı öyküsünü sunar. Öyküde, başka bir kişiye güven duyulamayacağını düşünen, huzurlu yaşamak isteyen bir kişinin insanlardan/çevresinden uzak durması gerektiği inancına kapılan Jonathan Noel’in sıradan yaşamına ansızın bir ‘güvercin’ girer. Yalnızlık, sıradanlık, tekdüze bir yaşamın yansıtıldığı söz konusu anlatıda Süskind, bireyin toplum içerisindeki yabancılaşmasına ayna tutar. Öykü, kahramanın ‘sıradanlık takıntısının’ nedenlerinin araştırılmasından hareketle onun ruh biyografisinin çözümlenmesine de olanak tanır. Bu çalışmada, Jonathan karakterinin sıradanlık takıntısı, anlatıcı bakış açısından hareketle yabancılaşma, anksiyete bozukluğuna bağlı ruhsal durum incelemesi çerçevesinde ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

Patrick Süskind, who has gained a worldwide reputation with his novel Perfume, is one of the important novelists of German literature. The novelist presents unusual story of protagonist Jonathan Noel whose life has dominant traces of circumstances after Second World War and Nazi era in his novel The Pigeon. In the narration a ‘pigeon’ unexpectedly enters into Jonathan Noel’s monotonous life who believes that one cannot trust another person, and he should keep away from people if he wants to have a peaceful life. In the abovementioned narrative that reflect loneliness, banality and monotonous life, Süskind holds a mirror to the individual’s alienation. The story, starting from an examination of the reasons for the protagonist’s ‘banality obsession’, enables analysis of character’s mind biography. In this study, starting from narrator point of view, Jonathan’s banality obsession is going to be analysed within the frame of state of mind analysis related to anxiety disorder and alienation.

Keywords


 • Grass, Günter. (2008). Blechtrommel. München: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG.

 • Hage, Volker. (1999). Die Enkel kommen/Die neuen deutschen Dichter, in: Der Spiegel, 41, October 1999, ss. 244-258.

 • Süskind, Patrick. (1994). Die Geschichte von Herrn Sommer. Zürich: Diogenes Verlag AG.

 • Süskind, Patrick. (2005). Drei Geschichte und eine Betrachtung, Zürich: Diogenes Verlag AG.

 • Kzıler, Funda. (2006). Süskind’in, Postmodern Anlatı Evreninde Bir Paradigma Olarak Kültle- şen ve Sinemaya Uyarlanan Metni: Das Parfum, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:1,Cilt:8, 2006, s. 33-45.

 • Süskind, Patrick. (1987). Die Taube. Zürich: Diogenes Verlag AG.

 • Süskind, Patrick (2016). Güvercin, (Çev: Tevfik Turan). İstanbul: Can Yayınları. 15. Basım.

 • Matzkowski, Bernd. (2015). Patrick Süskind Das Parfum Analyse/Interpretation. 5. Auflage, Hollfeld: Königs Erläuterungen, Bange Verlag GmbH.

 • Bleckmann, Daniel. (2008). Patrick Süskind: das Pafum Ein Unterrichtsentwurf für die Sekundarstufe II, M-A-Thesis/Master. Hamburg: Diplomica Verlag GmbH.

 • Jansen, Martina. (2012). ‚Das Parfum‛ und das Böse Patrick Süskinds Protagonist Jean Baptiste Grenouille. Hamburg: Diplomica Verlag GmbH.

 • Barbetta, Maria Cecilla. (2002). Poetik Des Neo- Phantastischen Patrick Süskinds Roman ‚Das Parfum‛. Würzburg: Königshausen & Neumann GmbH.

 • Dengler, Frank. (2003). Aisthetische Reduktionen Analysen zu Patrick Süskinds, Der Kontrabaß’ ,Das Parfum’ und ,Rossini’. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & KG, D-10785.

 • Asoğlu, Mehmet, Karka, İsmail, Pirinççioğlu, Faruk, vd., (2018). Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanısı Konulan Hastaların Anksiyetelerinin İfade Biçimlerinin Kültürel Yansımaları, Bezmialem Science 2018; 6 (4): 242-7 242.

 • Selbes, Ayşe, vd., (2018). Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Panik Bozukluğu Hastalarında Eriş- kin Ayrılma Anksiyetesi ve Bağlanma Biçimleri, Türk Psikiyatri Dergisi 2018;29(3):171-179.

 • Söder, Thomas. (2008). Studien zur Deutschen Literatur. Wien: Lit Verlag GmbH & Co. KG.

                                                                                                    
 • Article Statistics