PAUL HİNDEMİTH’İN FLÜT LİTERATÜRÜNE KATKILARI

Author:

Year-Number: 2019-21
Number of pages: 71-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Paul Hindemith, 20. yüzyılın önemli bestecilerindendir. Aynı zamanda orkestra şefi, icracı ve eğitimci de olan Hindemith, Türk çağdaş müziğinin gelişiminde de rol alarak Ankara’da müzik okulunun kurulmasına katkıda bulunmuştur. Geleneksel müzik formlarına bağlı kalan bestecinin aynı zamanda özgün bir müzikal yaklaşımı vardır. “Gebrauchsmusik” (Yararlı Müzik) akımının öncüsü olan besteci, Neo Klasisizm akımının da önemli bestecilerindendir. Amatör müzisyenler dâhil olmak üzere her yaş ve seviye grubuna yönelik eserler bestelemiştir. Besteci bu yaklaşımını “Flüt” çalgısı için de kullanmıştır. Bestecinin flüt için yazmış olduğu eserleri başlangıç seviyesinden profesyonel seviyeye kadar uzanmaktadır. Hindemith, 20. yüzyıl flütünü teknik kapasitesi doğrultusunda kullanmış ve flüt literatürüne önemli katkılarda bulunmuştur. Bu çalışmada bestecinin flüt literatürüne katkıları incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Paul Hindemith is an important composer of the 20th century. Hindemith, who is also conductor, performer and educator, contributed to the establishment of a music school in Ankara by taking part in the development of Turkish contemporary music. Adhering to traditional forms of music, the composer also has a unique musical approach. As a pioneer of the “Gebrauchsmusik” movement, the composer is also an important composer of the Neo Classicalis. He composed works for all age and level groups including amateur musicians. The composer also used this approach for the “Flute” instrument. The composer's works for flute range from beginner to professional. Hindemith used the flute of the 20th century according to its technical capacity and made significant contributions to the flute literature. In this study, the contributions of the composer to the flute literature were examined.

Keywords