KONYA’DAKİ SELÇUKLU DÖNEMİ TAÇ KAPILARI İLE ANADOLU SECCADELERİNİN YÜZEYSEL TASARIM AÇISINDAN BENZERLİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2019-21
Language : Türkçe
Konu : Sanat, Geleneksel sanatlar, Halı-kilim
Number of pages: 514-535
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Konya ve çevresinde Selçuklular tarafından inşa edilmiş taç kapılar ile Anadolu’da dokunmuş seccadelerin yüzey tasarımları arasında benzerlikler vardır. Makalede; bu iki yüzey tasarımı arasında yer alan benzerlikler saptanmıştır. Taç kapılar ve seccadeler farklı kullanım amaçlarına hizmet ediyor olmasına rağmen, birçok ortak nokta belirlenmiş ve bunlar her iki yüzeyin çizimleri doğrultusunda karşılaştırılmıştır. Taç kapıların anıtsallığının ve ihtişamının dokuyucuları etkisi altına alarak ilham verdiği düşünülmektedir. Yalnızca yüzey tasarımı açısından değil aynı zamanda anlam ve kavram açısından da benzerlikler olduğu savunulmaktadır. Taç kapının yapılara girişi sağlaması ve yapının anıtsallığını vurgulaması ile seccadelerde cennete ve tanrının huzuruna açılan kapıyı temsil eden mihrap manevi açıdan ilişkilendirilmiştir.

Keywords

Abstract

There are similarities between the surface designs of the portals built by the Seljuks in Konya and its environment and the prayer rugs woven in Anatolia. In the article, the similarities between these two surface designs are determined. Although they serve different purposes, many common points have been identified and compared according to the drawings of both surfaces. The monumentality and magnificence of the portals are thought to inspire the weavers. It is argued that there are similarities not only in terms of surface design but also in terms of meaning and concept. As the portal provides access to the buildings and emphasizes the monumentality of the structure, the mihrab, which represents the gate opening to heaven and to the presence of God in prayer rugs, is spiritually associated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics