TÜKETİM ALANLARINA GÖRE TÜKETİCİ HAKLARI BİLİNÇ DÜZEYİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2019-21
Number of pages: 495-513
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET Ekonomide ihtiyaç, karşılandığında bireye mutluluk veren, karşılanmadığı zaman ise elem ve üzüntü veren duygulardır. Mal ve hizmet satın alan her tüketici bundan en yüksek faydayı sağlamak ister. Satın alım sonrası bir sorunla karşılaşan tüketicilerin, tüketici hakları bilgi ve bilinç düzeyinin yaşanılan sorunun daha kolay çözümlenmesine katkı sağlayacağı bir gerçektir. Çalışma, ihtiyaçları doğrultusunda yüzlerce mal ve hizmet tüketen tüketicilerin, tüketim alanlarına göre tüketici hakları bilgi ve bilinç düzeyi arasında bir ilişki bulunmakta mıdır? Sorusuna cevap aranması üzerine temellendirilmiştir. Bu amaçla; Konya ilinin seçilen 6 ilçesinde yaşayan tüketicilere yönelik yüz yüze bir anket çalışması uygulanmıştır. Çalışma sonunda yapılan analizde, ilk üç tüketim tercihinden birini Seyahat( Beyaz eşya, Mobilya, Teknoloji, Temizlik maddeleri, Eğlence, Eğitim) olarak belirten tüketicilerin tüketici hakları bilgi ve bilinç düzeyi belirtmeyenlerden daha yüksek bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen diğer bir sonuç ise tüketim alanlarında yapılan harcama sıklıklarının cinsiyete, yaş gruplarına, öğrenim durumuna ve medeni duruma göre anlamlı farklılık taşıması olmuştur.

Keywords

Abstract

The need in the economy is the feelings that give happiness to the individual when it is met, and it gives pain and sorrow when it is not met. Every consumer wants to get the most out of the product. It is a fact that the knowledge and awareness level of consumer rights of consumers who face a problem after the purchase will contribute to the solution of the problem more easily. In this study, the question “Is there a relationship between consumption areas and consumer rights knowledge and awareness level of consumers? was studied. For this purpose; A face-to-face survey was conducted for consumers living in 6 selected districts of Konya. As to the result of the the analysis of the study, the consumer rights knowledge and awareness level of consumers who marked one of the first three consumption preferences as Travel (White goods, Furniture, Technology, Cleaning agents, Entertainment, Education) were found to be higher than those who did not mark. Another result obtained from the study is that the frequency of expenditures in consumption areas has significant differences according to gender, age groups, education level and marital status.

Keywords