TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERE İLİŞKİN 6360 SAYILI YASANIN KIRSAL ALANLARA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2019-21
Number of pages: 316-324
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

6360 sayılı Yasa ile köyler kentlileştirilerek kır/köy ve kent tanımları birbirinin içine girmiştir. Söz konusu yasanın kırsaldaki belediyelerin kapatılması ve köylerin birer mahalleye dönüştürülmesi sonucunda dün kırsal/köy olan alanlar bir günde kente dönüştürülmüştür. Farklı sosyo-ekonomik ve kültürel nitelikleri bünyesinde barındıran yerleşim mekânları olan kır ve kent arasındaki farklılıklar göz ardı edilerek, yasal bir düzenlemeyle kıra özgü unsurlar yok sayılmıştır. Yasanın getirdiği karmaşıklık ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel anlamda da çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Köyler, kasabalar idari olarak şehir nüfusuna dönüştürülmüş olabilir ancak geçmişten gelen yaşam geleneği halen yaşamaya devam etmektedir. Yasa sadece ekonomik ve siyasi boyutu ile ön plandadır. Dolayısıyla Yasa bireylerin, kültürün ve sosyolojik yaşamın dinamiklerini ve değerlerini dikkate almadan hazırlanmıştır. Yerelde yaşayan halka danışılmadan yapılan Yasa ile tarımsal üretim ve kırsal alanlar tehdit edilmektedir. Büyükşehir yasası ile yerel yönetim anlamında yapılan değişiklikler her alanda olduğu gibi kırsal kesim üzerinde de etkili olmuştur. Ancak belediyelerin kırsal alanlara olan uzaklıkları hizmetin sağlanması açısından endişelerin oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle büyükşehir ve ilçe belediyelerinde kırsal alanlarla ilgili nitelikli ve deneyimli personeli birimler oluşturulmalı ve bu birimlere ayrılan bütçenin arttırılması gerekmektedir.

Keywords

Abstract

With the Law No. 6360, the definitions of rural / village and city have been intertwined with the urbanization of the villages. As a result of the closure of the rural municipalities and the transformation of the villages into neighborhoods, the rural / village areas were transformed into cities in a day. The differences between the rural and urban areas, which are the settlements containing different socio-economic and cultural qualities, are ignored and the country-specific elements are ignored by a legal arrangement. The complexity of the law also causes various problems in economic, political, social and cultural terms. Villages, towns may have been administratively transformed into urban populations, but the tradition of living from the past still continues. The law is only in the foreground with its economic and political dimension. Therefore, the Law was prepared without considering the dynamics and values of individuals, culture and sociological life. The Law on non-consultation with local residents threatens agricultural production and rural areas. The metropolitan law and the changes made in terms of local government have had an impact on rural areas as in all areas. However, the distance of municipalities to rural areas raises concerns about the provision of services. Especially in metropolitan and district municipalities, qualified and experienced personnel units related to rural areas should be established and the budget allocated to these units should be increased.

Keywords