KLASİK BATI MÜZİĞİNDE FRANSIZ VE İNGİLİZ FLÜT OKULLARININ TANINMASI VE ÜSLUP FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-21
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-25 22:52:57.0
Language : Türkçe
Konu : Müzikoloji
Number of pages: 480-486
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Klasik Batı temelli flüt eğitiminde kullanılan ana sistem genellikle Fransız ekolüdür. Bunun başlıca sebepleri Fransa’nın müzik kültürünün, müzik felsefesinin ve müzik eğitiminin gelişimindeki beşik noktası haline gelmesidir. 18. Yüzyıldan itibaren Aydınlanma çağının gelmesiyle birlikte Avrupa’daki değişen kültürel anlayış, sosyal sınıflar ve politika Fransa’nın kabuk değiştirmesine yol açmıştır. 19. Yüzyılın başında konservatuvarın kurulmasıyla Paris, müzikal gelişim açısından Avrupa’nın önemli sanat merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu gelişmelerden ötürü o dönemdeki sanatçılar ve besteciler kendi geleneksel öğretilerini geliştirmeye ve Avrupa’ya yaymaya başlamışlardır. Fransa’da başlayan bu akım farklı ülkelerde değişik ekollerin türemesine yol açmıştır. Flüt eğitimi dendiğinde akla gelen ilk iki ekol, Fransız ve İngiliz ekolleridir. Aslında her ne kadar bu iki ekol tanım açısından çok farklıymış gibi gözükse de katı kurallar çerçevesinde birbirlerinden ayrılmamaktadırlar. Bahsettiğimiz bu dönem içerisindeki iki ekol arasında abartılı bir fark gösterilmese de Fransız ve İngiliz ulusları arasındaki rekabet ruhu müziğe de yansıyarak, her iki tarafında kendi stillerini önyargılı, milliyetçi bir yaklaşımla desteklemelerine yol açmıştır.

Keywords

Abstract

The main system used in classical Western-based flute education is generally the French school. This is mainly due to the fact that France has become the cradle of music culture, music philosophy and music education. With the coming of the age of Enlightenment from the 18th century onwards, changing cultural understanding, social classes and politics in Europe led France to change. With the establishment of the conservatory at the beginning of the 19th century, Paris became one of the important art centers of Europe in terms of musical development. Because of these developments, artists and composers of that period began to develop their own traditional teachings and spread them to Europe. This trend, which started in France, has led to the creation of different schools in different countries. When it comes to flute education, the first two schools that come to mind are French and English schools. In fact, although these two schools seem to be very different in terms of definition, they do not separate from each other under strict rules. Although there was no exaggerated difference between the two schools in this period, the spirit of competition between the French and British nations was reflected in the music and led them to support their own styles with a biased, nationalist approach.

Keywords