TARİHİN YENİ BAŞTAN YAZILDIĞI BİR ROMAN: YENİ BAŞTAN ROMANI

Author:

Year-Number: 2019-21
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-30 13:41:17.0
Language : Türkçe
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 116-125
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihî bilgiler roman için önemli bir malzeme kaynağıdır. Romancı tarihî bilgilerden yola çıkarak kurgusunu şekillendirir ve geçmişte yaşanmış hadiseleri yeniden üretir. Tarihî romanda mutlaka tarihsel gerçeklik vardır. Yazar, bir tarihçi gibi tarihi bir hadiseyi ele alır ve yeni yorumlamalara kapı aralar. Tarihî yeniden inşa etmeye çalışan yazar, tarihin boş bıraktığı yerleri edebî bir yaklaşımla doldurur ve yaşanmışlığını daha çok hissettirir. Fakat bu tarihsel gerçeklik kurmacanın sınırları içerisine girdiğinden yazarın bakış açısından geçerek dönüşüme uğrar. Bu noktada yazarın nerede durduğu önemlidir. Söz gelimi 27 Mayıs gibi tartışmalı bir hadiseyi tarafsız bir şekilde ele almak, yorumlamak, tartışmak oldukça zordur. Romancı kimliğinin yanında son dönemin entelektüel yazarlarından olan Nilüfer Kuyaş, Yeni Baştan adlı romanıyla yakın tarihte yaşanmış 27 Mayıs darbesini neredeyse tüm yönleriyle ele alarak araştırır ve sorgular. Romanda realist bir bakış açısı sunan yazar, 27 Mayıs hadisesiyle ilgili acı gerçekleri, itirafları ve söz konusu olayların bilinmedik yönlerini ortaya çıkararak gözler önüne serer. Nilüfer Kuyaş 27 Mayıs hadisesini tarafsız bir şekilde gözler önüne sermeyi başarmış nadir yazarlardandır. Bu çalışmayla tarihi bilgilerin yazarın hayal dünyasının da yardımıyla romana nasıl yansıyıp, yeniden nasıl üretildiği değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

Historical information is an important soruce of material fort he novel. The novelist shapes his fiction based on historical information and reproduces the past events. There is absolutely historical reality in the historical novel. The author, like a historian, deals with a historical event and opens the door to new interpretations. The writer, who tries to rebuild history, fills the places left empty by a literary approach and makes his life feel more. But as this historical reality falls within the limits of fiction, it is transformed through the author’s point pf view. At this point, where the author stands is important. For example, it is very difficult to discuss, interpret and discuss a sontroversial event objectively like May 27. In addition to his novelist identity, Nilüfer Kuyaş, one of the most recent intellectual writers, explorees and interrogates almost all aspects of the recent May 27 coup with his novel Yeni Baştan. The author presents a realist perspective in the novel, revealing bitter truths, confessions and unknown aspects of the events of May 27. Nilüfer Kuyaş is one of the rare writers who manages to present the May 27 incident in a neutral way. In this study, how historical knowledge is reflected to the novel and peroduced with the help of the author’s imagination will be evaluated.

Keywords