TÜRK MİTOLOJİSİNDE YER ALAN MİTOLOJİK UNSUR VE SEMBOLLERİN ŞEVKAT İŞLEGEN’ İN ESERLERİNE YANSIMALARI

Author :  

Year-Number: 2020-22
Language : Türkçe
Konu : sanat eğitimi
Number of pages: 212-225
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mitoloji ve mitler toplumların bellekleridir. Mitolojiler sayesinde toplumların sosyal yaşam, kültür ve inançlarının yeni nesillere aktarımda oldukça önemli bir yere sahiptir. Mitolojide yer alan efsaneler, farklı tiplemelerdeki karakterler ve tanrılar, toplumun dünyaya bakış açısını ve algılama şeklini bizlere sunmaktadır. Sözlü veya yazılı olarak aktarılan bu bilgiler bilinçaltımızda var olarak günümüzde de devam etmektedirler. Sosyal hayatımızda hala etkisini gösteren ve bilinçaltımızda var olan bu mitolojik inançları davranışsal ve içgüdüsel olarak sanatçılar eserlerine yansıtmaktadırlar. Pek çok sanatçımız eserlerinde bu mitolojik kavramları kendi yorumlarını katarak sentezlemişlerdir. Şefkat İşlegen de resimlerinde mitolojik unsurları kullanmış başarılı sanatçılarımızdan biridir. Bu makalede sanatçının eserlerinde kullandığı figür ve renklerin Türk Mitolojisindeki anlamları ve Türk toplumundaki yerleri ile eserlerine yansımaları değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

Mythology and myths are the memory of societies. Mythology has an important place in transfusing the social lives, cultures, faiths of the society to the new generations. The legends, different types of characters and gods in mythology provide us the way of society perceptions and point of views to the World. The information transmitted either in oral or written form continues to exist in our subconscious today. Many of our artists have used these mythological concepts in their works. Şefkat İşlegen is one of our successful artists who, used mythological elements in her paintings and included them in her works. The figures and colours she used in her works, their meaning in Turkish mythology, the places where they settled in Turkish society, and we will try to examine based on the reflections of our artist's works.

Keywords


 • Aslan, S. (2014). Türklerde Ağaç Kültü ve Hayat Ağacı. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi .

 • Çoruhlu, Y. (2000). Türk Mitolojisinin Ana Hatları. istanbul: Kabalcı yayıncılık.

 • Çoruhlu, Y. (2011). Türk mitolojisinin ana hatları. istanbul: kabalcı yayıncılık.

 • Dalkıran, A. (2017). Türk Kültür ve Sanatındaki Horoz/Tavuk Sembolizminin Çağdaş Resim Sanatındaki Yansımaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 336-348.

 • Dündar, T. A. (2000). Türk- İslam Sanatında Horoz İkonografisi. Kök Araştırmacılar .

 • Ersoy, N. (2007). Semboller ve Yorumları. İstanbul: Dönence Basım.

 • Gültepe, N. (2015). Türk Mitolojisi. İstanbul: Resse.

 • Işık, S. (2019). Hayat Ağacı ve Kutsal Ağaçlar. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi , 5 (11), 546-566.

 • Küçük, M. A. (2013). Geleneksel Türk Dinindeki ' Ana/ Dişil Ruhlar' a Mitolojik Açıdan Bakış. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 105-135.

 • Ögel, B. (1971). Türk Mitolojisi (Cilt 1/2). İSTANBUL: Milli Eğitim Basımevi.

 • Ögel, B. (1995). Türk Mitolojisi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

 • Özkartal, M. (2015). Türk Mitolojisi ve Sanat Eğitimindeki Yeri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 83/98.

 • Sarıkçıoğlu, E. (2002). Din Fenomenolojisi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

 • Sarıtaş, S. (2006). Türk Mitolojisi İle İlgili Temel Kavramlar. Ankara: Tüba Yayınlar.

 • Şenses, R. O. (2001). Türk Halk Kültüründe Bolluk ve Bereketle ilgili inanç ve Uygulamarda Eski Türk Kültürü İzler. Foklor Edebiyat , 209/228.

 • Vural, F. (2018). Kocaeli ve Sakarya Türkülerinde Motifsel Nitelik Taşıyan Çiçek, Hayvan, Renk Unsurlarının Türk Mitolojisi ve Türk Sanatındaki Yeri. Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi- Kültürü Sempozyumu-4 (s. 1919/1928). Kocaeli: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi.

                                                                                                    
 • Article Statistics