ÖZELGELERİN HUKUKİ MAHİYETİ

Author:

Year-Number: 2020-23
Yayımlanma Tarihi: 2020-05-27 14:51:20.0
Language : Türkçe
Konu : Vergi Hukuku
Number of pages: 317-328
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET Bir kamu hukuku ilişkisi olan vergi ilişkisi, mükelleflerin sadece ödevlerini değil haklarını da konu almaktadır. Özelge de bu haklardan biri olarak mevzuatımızda yer bulmuştur. Temelde verginin kanuniliği ilkesine dayanan bu ilişkide, mükellef sayısının çokluğu, vergisel işlemlerin yoğunluğu gibi nedenlerle pratik olması açısından, kanunlarca zaman zaman idareye işlem yapma yetkisi verilmiştir. Aynı şekilde kanunların karmaşık olması, mükelleflere anlaşılabilirliği konusunda yardımcı olunması amacıyla da özelgeler önem taşımaktadır. Buna göre özelge kavramı, temeli mükellefi koruma olan, mükellefin vergi idaresinden izahat talep edebilme, bu yolla tereddütlerini giderme hakkına dayanmaktadır. Özelgeler Vergi Hukukunun yardımcı kaynaklarındandır. Bu çalışmada, özelge kavramı, hukuki içeriği, kapsamı, normlar içindeki yeri, işleyiş süreci ve bu süreçteki yetkili makamlar, bu makamların görevleri, mükellefin özelge konusunda hak ve ödevleri, özelge taleplerinde uygulanacak usul ve esaslar, Özelgelerin hukuki bağlayıcılığı ve sonuçları, vergi inceleme süreci ve vergi cezalarına etkisi ve son olarak özelge sürecine ilişkin güncel konular ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

ABSTRACT The tax relationship, which is a public law relationship, deals not only with the duties of taxpayers but also deals with their rights. So the tax rules were included in our legislation as one of these rights. In this relationship, which is basically based on the principle of legality of taxes, the administration has been given the authority to conduct transactions from time to time in order to be practical due to reasons such as the number of taxpayers and the intensity of tax transactions. Likewise, the tax rules are important in order to help that the laws which are complex be understood by taxpayers. Accordingly, the concept of the tax rule is based on the right of the taxpayer, foundation of which is protection of taxpayers, to request an explanation from the tax administration and to eliminate his hesitations in this way. The tax rules are among the auxiliary sources of Tax Law. In this study, the concept of tax rule, its legal content, scope, its place within the norms, the process of operation and the competent authorities in this process, the duties of these authorities, the rights and duties of the taxpayer regarding tax rule, the procedures and principles to be applied in the requests of a tax rule, the legal bindingness and results of tax rules, the tax review process and its impact on tax penalties and, finally, up-to-date issues related to tax ruling process to be handled.

Keywords