“TÜRKİYE TÜRKÇESİ I SESBİLGİSİ” ADLI ESERE DAİR

Author :  

Year-Number: 2020-23
Language : Türkçe
Konu : Yeni Türk Dili
Number of pages: 363-367
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Prof. Dr. Erdoğan Boz editörlüğünde, Doç Dr. Cüneyt Akın, Doç. Dr. Özgür Ay, Doç Dr. Dilek Erenoğlu Ataizi ve Dr. Fatih Doğru’nun birlikte hazırladıkları Türkiye “Türkçesi I Sesbil-gisi” adlı eser Türkçe alanında yeni bir eser olma özelliği taşımaktadır. Eserin ilk basımı Kasım 2019’da yapılmış olup içerik açısından da güncel bir eserdir. Eserin ön söz kısmında ifade edildiği üzere yalnızca akademik bir eser olarak yazılmadı-ğı, öğrenciler ve araştırmacılar dışında sesbilgisi konusunda meraklı kişilerin de faydalanabile-ceği bir eser olarak hazırlanmış olduğu belirtilmiştir. Eserin her bölümünün farklı araştırmacı-lar tarafından ayrı bir bölüm halinde hazırlanmış olması, eserin genel bütünlüğünün korunmuş olması ve her bölümün sonunda, özellikle öğrenciler için, bölüm ile alakalı değerlendirme soru-larının ve testin hazırlanmış olması eseri benzer çalışmalardan ayıran başlıca özellikler olarak nitelendirilebilir.

Keywords

Abstract

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics