OLAĞANÜSTÜ HAL KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ
LEGISLATIVE DECREES OF STATE OF EMERGENCY

Author : Çağlasın YALDIZ
Number of pages : 350-362

Abstract

Bilindiği gibi Türkiye’nin yönetim şeklinin parlamenter sistemden ‘Partili Cumhurbaşkanlığı’ olarak da anılan başkanlık sistemine dönüştürülmesini içeren Anayasa değişikliğinin, TBMM’de kabul edilmesiyle birlikte artık Türkiye ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi’ modeli ile tanışmış oldu. Bu sistemle birlikte devletin yürütme şekli yeniden şekillendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı; Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinin özelliklerini belirlemek, bugüne kadar yapılan en kapsamlı Anayasa değişikliği olan 16 Nisan 2017 tarih ve 6771 sayılı değişikliğin olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelere olan etkisini incelemek ve Anayasa mahkemesinin kararnamelere bakış açısı, inceleme yönü geçmiş dönem kararları ile son kararları arasındaki farklar yani içtihat değişikliği ele almaktır.

Keywords

OHAL kararnameleri, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, anayasa mahkemesi.

Read: 118

Download: 40