OLAĞANÜSTÜ HAL KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ

Author:

Number of pages: 350-362
Year-Number: 2020-24

Abstract

Bilindiği gibi Türkiye’nin yönetim şeklinin parlamenter sistemden ‘Partili Cumhurbaşkanlığı’ olarak da anılan başkanlık sistemine dönüştürülmesini içeren Anayasa değişikliğinin, TBMM’de kabul edilmesiyle birlikte artık Türkiye ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi’ modeli ile tanışmış oldu. Bu sistemle birlikte devletin yürütme şekli yeniden şekillendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı; Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinin özelliklerini belirlemek, bugüne kadar yapılan en kapsamlı Anayasa değişikliği olan 16 Nisan 2017 tarih ve 6771 sayılı değişikliğin olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelere olan etkisini incelemek ve Anayasa mahkemesinin kararnamelere bakış açısı, inceleme yönü geçmiş dönem kararları ile son kararları arasındaki farklar yani içtihat değişikliği ele almaktır.

Keywords

Abstract

As is known, with the adoption of the constitutional amendment in the Turkish Grand National Assembly comprising the conversion of Turkey's government system from parliamentary to the presidential system affiliated to the party, Turkey became acquainted with the model of “The Presidential Government System”. With this system, the executive branch of the state has been reformed. The purpose of this study is; to determine the characteristics of the decree laws of the state of emergency, to examine the effect of the amendment no. 6771 dated 16 April 2017, which is the most comprehensive constitutional amendment made to date, on the emergency decree-laws and the point of view of the Constitutional Court to these decrees, the differences between past decisions and final decisions, namely the changes in its case law.

Keywords