TÜKETİCİLERİN BUZDOLABI TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADIYAMAN ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2020-23
Number of pages: 149-168
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz modern dünyası yaşam tarzımızın yeniden şekillenmesine ve ihtiyaçların değişmesine sebep olmuştur. İcat edildiği zamanlarda lüks olarak değerlendirilecek buzdolabı, bugün zaruri bir ürün haline gelmiştir. Dayanıklı ürün olduğundan tüketiciler buzdolabı satın almadan önce pişman olmamak için daha fazla inceleme ihtiyacı duymaktadırlar. Bu araştırmada tüketicilerin buzdolabı tercihini etkileyen faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Veri toplama için hazırlanan anket kolayda örnekleme yoluyla ve online olarak uygulanmıştır. Çalışmaya ait veriler, 2019 yılı içerisinde toplandığından Etik Kurul izni alınmamıştır. Uygulamada 572 geçerli anket verisi elde edilmiştir. Ayrıca forum sitelerinde buzdolabı ile ilgili yapılan yorumlar derlenmiştir. Çalışma sonucunda kalite, kullanışlılık ve markanın, tüketici tercihlerindeki en önemli faktörler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcı tüketicilerin yaklaşık yarısının buzdolabı satın almadan önce çevrelerinden tavsiye aldıkları ve indirim kampanyalarını takip ettikleri görülmüştür. Tüketicilerin yaklaşık %25-30’luk kısmının ise forum sitelerini ve markaların satış mağazalarını ziyaret ettikleri söylenebilir.

Keywords

Abstract

The modern world of today has reshaped our lifestyle and changed the needs. The refrigerator, which will be considered as luxury when it was invented, has become an essential product today. As it is a durable product, consumers need more examination so as not to regret it before purchasing a refrigerator. In this study, the factors affecting the refrigerator preference of consumers were tried to be determined. The questionnaire prepared for data collection was carried out easily through sampling and online. Since the data of the study were collected in 2019, the Ethics Committee's permission was not obtained. 572 valid survey data were obtained in the application. In addition, comments about the refrigerator on the forum sites were compiled. As a result of the study, it was concluded that quality, usability and brand are the most important factors. In addition, it was observed that approximately half of the consumers received advice from their environment and followed discount campaigns before purchasing a refrigerator. Approximately 25-30% of consumers were observed to visit forum sites and brands' stores.

Keywords