ARAPÇA METİNLERİN ÇEVİRİYAZILARINDA YAPILAN YAZIM HATALARI ÜZERİNE İNCELEME
ANALYSIS OF SPELLING ERRORS IN TRANSCRIPTION OF ARABIC TEXTS

Author : Bekir SARIKAYA
Number of pages : 107-125

Abstract

Yazma eserlerin çeviriyazısı yapılırken Arapça ve Farsça metinlerin çeviriyazısında fazla imla hatası göze çarpar. Bu hataların bir kısmı işin içinden çıkılamadığından meydana gelirken bir kısmı ise dikkatsizlikten meydana gelir. Küçük bir kılavuz gibi hazırlanan bu incelemenin amacı, Arap dilinin yapısına tam vakıf olamayan Türk dili alanı araştırmacılarını bazı hatalara düşmekten alıkoymaktır. Bu çalışmada bazı eserler incelenerek imla hataları ortaya konmuş, Arapça ile ilgili bilgiler sunularak doğru şekilleri belirtilmiştir. Bilindiği üzere bir dilde esas olan cümledir, sonra cümleyi meydana getiren kelime grupları, sonra da grupları meydana getiren kelimelerdir. Arapçadan gelen kelimenin doğru şekli sözlükten öğrenilerek Türkçe eserde kullanılabilir. Kelime gruplarını veya cümleyi kullanabilmek için Arapçanın belli başlı kurallarını öğrenmek ve bu kurallara dikkat etmek gerekir. Kuralların tasnifinde zamirler, cer harfleri, edatlar ve fiiller sözlükten öğrenilebileceği için başlık yapılmamış, bu kelime türlerinin bir araya getirerek oluşturduğu bazı tamlama türleri ve cümle çeşitleri esas alınmıştır.

Keywords

Arapça tamlamalar, cümle çeşitleri, çeviriyazı, yazım hataları

Read: 172

Download: 59