DR. FAHRETTİN KOCA’NIN SOSYAL MEDYADAKİ SALGINLA İLGİLİ PAYLAŞIMLARININ ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-23
Number of pages: 21-40
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Söylem, iletinin tüm boyutlarını, konuşucunun neye, kime dayanarak iletisini oluşturduğunu, kime hitap ettiğini ve esas olarak neyi amaçladığını içermektedir. Söylem analizi ise kültürel yapı bağlamında ideolojik amaçlara nasıl hizmet ettiğini, dinleyici kitlesinin düşünme biçiminin, eylemlerinin nasıl oluştuğunu veya sınırlandırıldığını anlamayı ve anlatmayı amaç edinmektedir. Bu çalışmada insanlarda ve hayvanlarda çeşitli hastalığa sebep olan ve birçok türü bulunan korona virüsünün, tüm dünyayı etkisi altına alması, tehlikeli bir salgına dönüşmesi ve Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakanın görülmesiyle beraber Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından salgın ile ilgili yaptığı dikkat çekici söylemleri Eleştirel Söylem Analizi yöntemi ile incelenmiştir. Söylemlerin tematik ve şematik analizi, durum değerlendirmeleri, yorum boyutu, cümle yapıları, söylemlerdeki sözcük seçimleri ve ikna stratejileri belirlenmiştir. Böylece ana kaynak olan virüsün sosyal hayata etkileri, bu etkileri en aza indirme politikası güden bir Sağlık Bakanının bakış açısı gözler önüne serilmiş, dilsel malzemeye ve sosyo-kültürel zemine katkı sağlanmıştır.

Keywords

Abstract

The discourse includes all the dimensions of the message, what the speaker is based on, and on whom, based on what and by whom it is intended, and what it is mainly intended for. Discourse analysis aims to understand and explain how it serves ideological purposes in the context of cultural structure, how the audience's thinking, actions are formed or limited. In this study, which causes humans and a variety of animal diseases and get coronavirus found in many species all over the world under the influence of get together by appearance of the first cases on 11 March 2020 to turn into a dangerous pandemic and Turkey's Health Minister Dr. Fahrettin Koca of remarkable shares about the epidemic from his social media account were analyzed by the Critical Discourse Analysis method. Thematic and schematic analysis of the discourses, situation evaluations, the size of the comments, sentence structures, word choices in discourses and persuasion strategies were determined. Thus, the main source, the effects of the virus on social life, and the perspective of a Minister of Health, who has a policy of minimizing these effects, has been exposed and contributed to linguistic material and socio-cultural background.

Keywords