YAHYA KEMAL’İN ŞİİRLERİNDE TÜRKÇE TELAFFUZLARA BAĞLI ARUZ TASARRUFLARI
ARUZ SAVINGS DEPENDING ON TURKISH PRONUNCIATIONS IN YAHYA KEMAL'S POEMS

Author : Fatma SİNECEN
Number of pages : 363-371

Abstract

Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın önemli temsilcilerinden birisi de Yahya Kemâl Beyatlı’dır. Düzyazı eserleri de olmakla birlikte, onun asıl sanatkârlığı şiirlerinde ve şairlik yönünde bulunmaktadır. Yahya Kemâl’in şair olarak en önemli özelliği, Klasik şiire olan vukufiyeti ve bu edebi dönemimizin bütün incelikleri ve sanat yönünü yansıtmış olmasıdır. Yahya Kemâl, bunu icra ederken Türkçenin bütün imkân ve kâbiliyetini sonuna kadar kullanabilmiş önemli bir sanatkârdır. Yahya Kemâl, bir yönüyle tamamen gelenekten beslenmiştir. O, Klasik şiirin temel dinamiklerini, özelliklerini, muhtevasını ve şekil yönünü yeniden yorumlayarak bizlere aktarmıştır. Ancak o, tamamen bir Klasik edebiyat taklitçisi değildir; ona kendi döneminin edebi hazzını, algısını ve anlayışını katmış biridir. Bu tarzda söylediği şiirlerinden oluşan “Eski Şiirin Rüzgârıyle” adlı eserinde şekil olarak da tamamen geleneksel olanı kullanmış gözükmektedir. O, bu eseri içinde yer alan şiirlerinde kelimelerin orijinal şekillerine sadık kalmıştır. Ancak aynı geleneğin devamı olarak söylediği şiirlerinin toplandığı “Kendi Gök Kubbemiz” adlı eserinde ise Türkçenin tekâmülünü gözlemlemekteyiz. Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin zaman içinde bazı ses özelliklerine bağlı olarak Türkçeleşmiş şekilleri, Yahya Kemâl’in şiirlerinde bilinçli olarak kullanılmış gözükmektedir.

Keywords

Yahya Kemâl Beyatlı, Klasik şiir, Eski Şiirin Rüzgârıyle, Kendi Gök Kubbemiz, Türkçe Söyleyiş, Aruz Vezni

Read: 80

Download: 26