DEDE KORKUT OĞUZNAMELERİNDE AİLE
FAMILY IN DEDE KORKUT OGUZNAMES

Author : Salih DEMİRLEK
Number of pages : 256-273

Abstract

Bu çalışmada Dede Korkut’un Dresden ve Vatikan nüshaları esas alınmış; Türkmen Sahra nüshası ise aile kavramı geçmediğinden çalışmaya dahil edilmemiştir. Bilindiği üzere aile bir toplumun çekirdek yapısıdır. Toplum aile üzerinden temellenir, oluşur. Dolayısıyla aile içi ilişkiler ortaya çıkarıldığında o toplumun kültürü de daha iyi anlaşılır. Bu düşüncelerden hareketle, konar-göçer Oğuz Türklere ait bu destanlardaki aile yapısını inceledik. Böylece Oğuz Türklerin aile bireyleri ve bireyler arasındaki sıcak ilişkiler Oğuz toplumuna nasıl yansıdığını görmeye çalıştık. Ayrıca aile yapısının ve bireyler arası ilişkilerin günümüz aile yapısına ve bireyler arası ilişkilere ne oranda yansıdığını görmeye çalıştık. Burada yapılacak ilk tespit, Oğuzlarda canlı ve sıcak bir aile yapısı mevcut olduğudur. Ayrıca bu aile yapısında bireylerin birbirlerine asla şiddet uygulamadıkları ve birbirlerine düşkün oldukları görülmüştür. Bu haliyle Dede Korkut Oğuznamelerde geçen aile içi ilişkiler günümüz modern aile tipi için rol model görülebilir.

Keywords

Dede Korkut Oğuznameleri, Oğuzname, Aile, Eski Türklerde Aile, Akrabalık Terimleri.

Read: 92

Download: 30