OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN TELEVİZYON İZLEMELERİNE YÖNELİK EBEVEYNLERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
ANALYSIS OF PARENTS 'OPINIONS REGARDING TELEVISION WATCHING OF CHILDREN ATTENDING PRESCHOOL EDUCATION

Author : Sevcan BAYRAK ÇELİK
Number of pages : 224-231

Abstract

Araştırmada, okul öncesi eğitimine devam eden çocukların televizyon izlemelerine yönelik ebeveynlerine görüşleri sorulmuştur. Çalışmaya Elazığ ili Karakoçan ilçesindeki ana sınıfında bulunan 26 çocuğun annelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ebeveynlerle çocuklarının televizyon izlemelerine yönelik yapılan görüşmede 13 soru sorulmuştur. Annelerden gelen cevaplar neticesinde, çocukların televizyon izlemeye istekli oldukları, oyundan çok vakitlerini televizyon karşısında geçirdikleri, yaşına uygun programlar dışında kendi yaşlarına uygun olmayan televizyon programlarını izlediklerini ifade eden ebeveynlerin, bu konuda daha duyarlı olmaları gerekmektedir. Ailelerin, çocuk üzerinde televizyonun etkisini azaltmak için çocukların televizyon izleme sürelerini kısaltılması gerekir. Aileler mümkün olduğunca çocuklarına televizyonda belgesel türü eğitici programlar izletmeli; dizi veya filmlerdeki gerçek dışı unsur, öğe, kahramanların gerçek olmadığı çocuğa izah edilmelidir. Özetle çocuklar üzerinde televizyonun etkisi azaltılmalı, azaltılamıyorsa televizyonun çocukların psikolojilerine uygun, yararlı bir araç haline getirilmesinde anne ve babaların daha bilinçli olmaları gerekmektedir.

Keywords

Ebeveyn görüşleri, okul öncesi dönem, televizyonun etkileri

Read: 141

Download: 58