OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN TELEVİZYON İZLEMELERİNE YÖNELİK EBEVEYNLERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-24
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : okul öncesi eğitim
Number of pages: 224-231
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, okul öncesi eğitimine devam eden çocukların televizyon izlemelerine yönelik ebeveynlerine görüşleri sorulmuştur. Çalışmaya Elazığ ili Karakoçan ilçesindeki ana sınıfında bulunan 26 çocuğun annelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ebeveynlerle çocuklarının televizyon izlemelerine yönelik yapılan görüşmede 13 soru sorulmuştur. Annelerden gelen cevaplar neticesinde, çocukların televizyon izlemeye istekli oldukları, oyundan çok vakitlerini televizyon karşısında geçirdikleri, yaşına uygun programlar dışında kendi yaşlarına uygun olmayan televizyon programlarını izlediklerini ifade eden ebeveynlerin, bu konuda daha duyarlı olmaları gerekmektedir. Ailelerin, çocuk üzerinde televizyonun etkisini azaltmak için çocukların televizyon izleme sürelerini kısaltılması gerekir. Aileler mümkün olduğunca çocuklarına televizyonda belgesel türü eğitici programlar izletmeli; dizi veya filmlerdeki gerçek dışı unsur, öğe, kahramanların gerçek olmadığı çocuğa izah edilmelidir. Özetle çocuklar üzerinde televizyonun etkisi azaltılmalı, azaltılamıyorsa televizyonun çocukların psikolojilerine uygun, yararlı bir araç haline getirilmesinde anne ve babaların daha bilinçli olmaları gerekmektedir.

Keywords

Abstract

In the study, the opinions of the parents of children who continue their preschool education about watching television were asked. The study was carried out with the participation of the mothers of 26 children in the kindergarten class in Karakoçan district of Elazig province. 13 questions were asked during the interview with parents for their children watching television. As a result of the responses from the mothers, parents who stated that children are willing to watch television, spend more time in front of the television than play, watch television programs that are not suitable for their age, other than age-appropriate programs, should be more sensitive to this issue. In order to reduce the effect of television on children, families should shorten the time they watch TV. Families should make their children watch documentary-type educational programs on TV as much as possible; The unreal element in the series or movies should be explained to the child that the characters are not real. In summary, the effect of television on children should be reduced, and , parents should be more conscious in making television a useful tool suitable for children's psychology.

Keywords