OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK EĞİTİMİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ,
ANALYSIS OF PRE-SCHOOL TEACHERS 'OPINIONS ABOUT MUSIC EDUCATION

Author:

Number of pages : 543-554

Abstract

Eğitim- öğretim hayatına yeni başlayan çocuklar için ilk adım okul öncesi eğitimdir. Okul öncesinde yapılan sanat ve beceri etkinlikleri arasında yer alan müzik etkinlikleri kuşkusuz ki çokça başvurulan etkinlikler arasındadır. Müziğin okul öncesi dönemde kullanılmasının bir sebebi de müziğin insanlar üzerinde bıraktığı olumlu etkidir. Müziğin çocukta oluşturduğu olumlu etkiler gözle görülür biçimdedir. Çocukta öz bakım becerileri, bilişsel gelişim, sosyal gelişim, dil gelişimi, duygusal gelişim, fiziksel gelişim ve kişilik gelişimi gibi önemli alanlarda çocuğa çok büyük bir katkıda bulunur. Sayılan bu gelişimleri çocuğa sağlıklı bir şekilde yerleştirebilmek için aile ve eğitimcilere büyük görevler düşer. Çalışmamızın amacı okul öncesi öğretmenlerin müzik etkinliğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla çalışma gurubu oluşturmak için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 10 okulda görev yapan okul öncesi öğretmenlerine sorular sorularak görüşme tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ilgili ana temalar belirlenmiş ve bu temalar soru cümlesi formatında öğretmenlere sorularak öğretmenlerin bilgileri doğrultusunda cevaplandırmaları istenmiştir. Veri analizinin daha sağlıklı olabilmesi amacıyla mülakat formları araştırmacı tarafından ayrı ayrı analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

The first step for children who are just starting their education life is pre-school education. Music activities, which are among the art and skill activities held in pre-school, are undoubtedly among the activities that are frequently used. One of the reasons why music is used in the preschool period is the positive effect of music on people. The positive effects of music on the child are visible. It makes a great contribution to the child in important areas such as self-care skills, cognitive development, social development, language development, emotional development, physical development and personality development. Family and educators have great responsibilities in placing these improvements in the child in a healthy way. The aim of our study was to ask questions to preschool teachers working in 10 schools affiliated to the Ministry of National Education to form a study group in order to determine the opinions of preschool teachers on music activity, and interview technique was used. As a data collection tool, related main themes were determined and these themes were asked to the teachers in question sentence format, and the teachers were asked to answer them in line with their knowledge. In order to make the data analysis healthier, the interview forms were analyzed separately by the researcher.

Keywords