DOES STEM EDUCATION HAVE AN IMPACT ON PROBLEM SOLVING SKILL? ,
STEM EĞİTİMİ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİ ETKİLER Mİ?

Author:

Number of pages : 21- 40

Abstract

Eğitim stratejileri, teknoloji ve ekonominin gelişiminden etkilenmektedir. Teknolojik değişimler ise matematik, fen, mühendislik ve teknoloji disiplinlerine olan ihtiyacı ortaya çıkartmıştır. Böylece bu disiplinleri barındıran STEM eğitimi, teknolojideki değişiklikler sayesinde önem kazanmaktadır. Ayrıca problem çözme becerileri, çocukların sahip olması gereken becerilerden biridir. Çocuklar problem çözme becerileri sayesinde farklı durumlarda yeni çözümler üretebilirler. Yapılan birçok araştırmada STEM eğitiminin 21. yüzyıl becerilerinden biri olan problem çözme becerilerinin gelişimini desteklediği görülmektedir. STEM eğitiminde kullanılan Mühendislik Tasarım Süreci ve Problem Çözme Basamakları ise oldukça benzerdir. Böylelikle çocukların kazanmaları gereken problem çözme becerileri STEM sayesinde desteklenmekte ve geliştirilmektedir. Bu çalışma, mühendislik tasarım süreci temelinde STEM ve problem çözme becerilerinin ilişkisini incelemeyi amaçlayan bir derleme makalesidir. Ayrıca çalışma Türkiye ile konu ilgili çalışmaları da incelemektedir.

Keywords

Abstract

Education strategies are impacted by the development of technology and economy. STEM education is gaining more importance thanks to the changes in technology because technological changes reveal the need for mathematics, science, engineering and technology disciplines. Besides, problem-solving skills are one of the skills that children are required to have. Children can produce new solutions to changes thanks to their problem-solving skills. In many studies conducted, it is seen that STEM education supports children’s problem solving skills, which is one of the 21st century skills. The engineering design process used in STEM education and the problem-solving steps are similar. Thus, the problem solving skills that children are required to acquire are supported and developed thanks to STEM. This study is a review article aiming to examine the relationship between STEM based on engineering design process and problem solving skills. In addition, the study examines the studies about STEM and problem solving skills on Turkey.

Keywords