MISIR’DAKİ HÜR SUBAYLAR DARBESİ VE TÜRKİYE’DEKİ 27 MAYIS DARBESİ’NİN KARŞILAŞTIRILMASI,
COMPARISON OF THE FREE OFFICERS COUP IN EGYPT AND THE MAY 27 COUP IN TURKEY

Author:

Number of pages : 608-621

Abstract

Bu çalışmada 23 Temmuz 1952 tarihinde Mısır’da gerçekleştirilen Hür Subaylar Darbesi ile Türkiye’de 27 Mayıs 1960’da yapılan darbe benzerlikleri ve farklılıkları bakımından karşılaştırılmıştır. Her iki darbe de birbirine yakın zamanlarda gerçekleşmiştir; bu darbeler otoriter rejimlere karşı yapılmış olduğu için birbirlerine benzerler fakat Türkiye’deki durumun aksine Mısır’da askeri yönetim uzunca bir süre kalıcı olmuştur. Her iki müdahale sonrasında da radikal reformlar yapılmış fakat Türkiye’de radikal dış politika hamleleri izlenmemişken, Mısır’da dış politikada oldukça radikal değişimler gözlenmiştir. Her iki darbede de generallerin aksine orta rütbeli subaylar etkili olmuş, darbelerin her ikisi de kan dökülmeden tamamlanmıştır. Çalışmada iki ordunun da iç yapıları, kültürleri, gelenekleri karşılaştırmalı olarak incelenmiş, ayrıca iki ülkenin de siyasal özellikleri, ülkeleri darbeye götüren süreçler analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the Free Officers Coup in Egypt on July 23, 1952 and the coup in Turkey on May 27, 1960 were compared in terms of similarities and differences. Both coups took place in close times; these coups are similar to each other as they were made against authoritarian regimes, but contrary to the situation in Turkey, the military administration in Egypt had been permanent for a long time. Radical reforms were made after both interventions, but while radical foreign policy moves were not followed in Turkey, quite radical changes were observed in foreign policy in Egypt. Unlike the generals, middle-ranking officers were effective in both coups, and both coups were completed without bloodshed. In the study, the internal structures, cultures and traditions of both armies were analyzed comparatively, and also the political characteristics of both countries and the processes that led them to a coup were analyzed.

Keywords