TÜRKİYE’DE CAM TAVAN ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR META-DEĞERLENDİRME,
A META-EVALUATION TOWARD THE POSTGRADUATE THESES ABOUT GLASS CEILING IN TURKEY

Author:

Number of pages : 423-452

Abstract

Bu araştırmada Türkiye’de cam tavan üzerine alanyazındaki eğilimleri ve eksik bırakılan kısımları belirlemek, yeni sonuçlara ulaşabilmek amacıyla, ilgili alandaki lisansüstü tezlerin bir meta-değerlendirmesi yapılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanından ulaşılabilen lisansüstü tezler (f=98) yıllara, türüne, yöntemine, alanına, örneklem/çalışma birimi niteliklerine ve cinsiyetine, örneklemin alındığı illere, araştırmacı ve danışman cinsiyetine, veri toplama araçlarına, ulaşılan sonuçlara göre sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; çalışmaların sayısı son üç yılda giderek artmıştır, doktora tezleri kritik seviyede kalmıştır; en fazla nicel yöntem, ölçek tercih edilmiş, çalışmalar en çok büyük şehirlerde işletme alanında özel sektör çalışan ve yöneticileriyle yapılmıştır; kadın araştırmacılar ilgili konuya hem yüksek lisans hem de doktora düzeyinde daha fazla ilgi göstermiştir, yüksek lisans tezi çalışmalarında erkek danışmanlar çoğunluktadır, doktora çalışmalarında ise danışmanların tamamı erkektir. İncelenen çalışmalardan ulaşılan sonuçlara göre cam tavanın nedenleri ve sonuçları bireysel etmenler ve çevresel etmenler olarak iki ana kategoride sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine postgraduate theses in Turkey on glass ceiling through meta-evaluation. Accessible theses (f=98) on the database of the National Dissertation Center of The Council of Higher Education were evaluated in terms of publication year, type, method, field of the studies, qualifications and gender of the sample unit, provinces of samples, gender of researcher and advisor, data collection tool and results. Results show that the number of studies has increased in the last three years. Doctoral theses remained at a critical level. Quantitative method as model, private sector employees and managers as sample group, metropolitan cities as sample of city, scale as data collection tool were preferred in the vast majority of the studies. Female researchers showed more interest in the relevant subject at both levels, male advisors were the majority in master's theses, while all advisors were male in doctoral theses. The causes and results of glass ceiling can be expressed in two main categories as individual and environmental factors based on the results.

Keywords