B2C ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTELERİNİN SEÇİM KRİTERLERİNİN AHP YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ,
THE DETERMINATION OF THE SELECTION CRITERIA OF B2C ONLINE SHOPPING SITES USING THE AHP METHOD

Author:

Number of pages : 641-653

Abstract

Araştırma kapsamında, Türkiye de Pazar hacmi sıralamasına göre önde gelen ilk dört online alışveriş sitesinin 30 uzmanına, “tüketicilerin herhangi bir online alışveriş sitesinin seçerken değerlendirdiği kriterler” açık uçlu bir şekilde sorulmuştur. Elde edilen cevapların değerlendirilmesinde, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Online alışveriş sitelerinin seçim kriterlerine dair elde edilen cevaplar ile literatür taramaları neticesinde, çeşitli anahtar kelimeler (kriterler) belirlenmiştir. Bu doğrultuda belirlenen kriterlerin daha sonra ise 392 online alışveriş tüketicisi tarafından değerlendirilmesi istenmiştir. Nihayetinde elde edilen veriler, SPSS ile tanımlayıcı, betimleyici ve güvenilirlik analizlerine; AHP ile ise ağırlıklandırmaya tabii tutulmuştur. AHP analizi neticesinde ise online alışveriş sitelerinin seçim kriterleri önem derecesine göre ağırlıklandırılarak, belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Within this study, the market volume in Turkey by ranking the leading online shopping site of the top four to 30 experts, “consumers evaluate the criteria for choosing any online shopping sites” were asked in an open-ended way. Content analysis method was used to evaluate the obtained answers. As a result of the literature reviews and the answers obtained regarding the selection criteria of online shopping sites, various keywords were determined. The criteria determined in this direction were then asked to be evaluated by 392 online shopping consumers. Finally, the data obtained are analyzed with SPSS for descriptive, descriptive and reliability; With AHP, it was subjected to weighting. As a result of AHP analysis, the selection criteria of online shopping sites were determined by weighting according to their importance.

Keywords