TÜRKİYE’DE İLK FEN LİSESİNİN AÇILIŞ SÜRECİ, BİLİMSEL GELİŞMELER VE DEĞERLENDİRMELER,
SCIENTIFIC DEVELOPMENTS IN THE OPENING PROCESS OF TURKEY'S FIRST SCIENCE HIGH SCHOOL AND EVALUATIONS

Author:

Number of pages : 481-496

Abstract

Bu çalışmanın amacı; üstün yetenekli öğrencilere özel eğitim sağlanması, fen eğitiminde öncü bir araştırma ve geliştirme merkezi olarak Türkiye’nin ilk Fen Lisesinin hayata geçirilmesi sürecini ve görevli bilim insanlarının değerlendirmelerini incelemektir. Fen bilimleri alanında küresel çapta bir atılımın yaşandığı yıllardan itibaren gelişmeleri dikkatle izleyerek tedbirler almaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti’nin girişimleri ele alınmıştır. Ekonomik sıkıntılar ve teknik alt yapı yetersizliği nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nin yardımlarıyla gerçekleştirilen projeler ve özellikle Fen Lisesinin açılışı konusunda çoğunluğu Amerikalı görevlilerce kaleme alınmış dokümanların analizi, bu çalışmanın araştırma yöntemini oluşturmuştur. Fen Lisesi projesinde yer alan çok sayıda birim arasından T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, ABD Ford Vakfı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi birimlerinin çalışmalarının öne çıktığı görülmüştür. Sonuç olarak; Türk-Amerikan ortak çalışmasının bir ürünü olan Fen Lisesi projesinin genel olarak belirlenmiş hedeflere ulaştığı ancak sonraki yıllardaki uygulamalarda üstün yetenekli öğrencilerle gerçekleştirilecek bir fen devrimi anlayış ve idealinden uzaklaşıldığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study it is aimed to examine the process of providing special education for gifted and talented students; the opening process of Turkey’s first Science High School; the evaluations of the scientists. It was mentioned about the opening of Science High School that realized with the assitance and support of the United States of America due to economic difficulties and lack of technical infrastructure of Turkey. As relating to methodology, it is examined the documents mainly prepared by American officials. Among many partners and units of the project, Turkish Ministry of National Education, Ford Foundation and Middle East Technical University come to the fore. As a result; it was seen the Science High School project which was a product of Turkish-American cooperation, has generally reached its goals. However years later, the ideal of a science revolution planned to be realized with studies of gifted Turkish students was partly abandoned.

Keywords