DAVA MI? DURUŞMA MI? FRANZ KAFKA’NIN “DER PROZEß” İSİMLİ ROMANININ TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME,
A LAWSUIT? TRIAL? A REVIEW OF FRANZ KAFKA'S NOVEL "DER PROZEß" ON TURKISH TRANSLATIONS

Author:

Number of pages : 705-726

Abstract

Ünlü yazarlar tarafından yazılmış edebi eserlerin bir dile aktarımındaki farklı yorumlamalar çeviribilim alanında her zaman çok tartışılan bir konu olmuştur. Bu çalışmanın amacı edebi eser çevirilerinde farklı çevirilerin olduğu gerçeğini irdelemek, çevirilerdeki farklılıkların nedenlerini araştırmak ve çevirmen kararlarını anlamaya çalışmaktır. Çalışmaya konu edilen Kafka tarafından 1925 yılında yayınlanan “Der Prozeß” isimli roman, Türkçeye farklı çevirmenler tarafından “Dava” ve “Duruşma” isimleriyle aktarılmıştır. Çalışma için özgün metin ve bu iki çeviri eser incelenmiş, farklılıkların sadece kitabın isim boyutunda kalmadığı, romanın içinde de karşımıza çıktığı saptanmıştır. Çalışmada farklılıklar analiz edilerek sebepleri irdelenmiştir.

 

 

Keywords

Abstract

Different interpretations in the transfer of literary works written by famous authors into a language have always been a highly debated topic in the field of translation studies. The aim of this study is to examine the fact that there are different translations in literary work translations, to investigate the reasons for the differences in translations and to try to understand the translator's decisions. The novel "Der Prozeß", published by Kafka in 1925, was translated into Turkish by different translators as "Dava" and "Duruşma". For the study, the original text and these two translated works were examined and it was determined that the differences were not only in the title size of the book, but also in the novel. In the study, the differences were analyzed and their reasons were examined.

Keywords