ÇATAK KANYONU CAM SEYİR TERASI, AZDAVAY/KASTAMONU

Author:

Year-Number: 2020-25
Number of pages: 381-404
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, 2017 yılında turizme açılan Çatak Kanyonu Cam Seyir Terası incelenmiştir. Bu tesis, Türkiye’de son yıllarda alternatif turizm faaliyetleri kapsamında gelişme gösteren alanlardan birisi olan kanyon turizmi ve bu kanyonların vadi yamaçlarından birisi üzerine inşa edilerek kanyonun geniş bir perspektiften görülmesine imkân tanıyan seyir teraslarından birisidir. Kastamonu iline bağlı Azdavay ilçe merkezinin 7 km kuzeybatısında yer alan cam seyir terası, Çatak Kanyonunun doğu yamacı üzerinde inşa edilmiştir. Çalışma ile Çatak Kanyonu Cam Seyir Terası ve yakın çevresinin coğrafi özelliklerini incelemek, turizm ve rekreasyon alanı olarak sürdürülebilir ve etkin kullanımına yönelik planlama önerilerine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Buna yönelik olarak 2018 ve 2019 yaz aylarındaki arazi çalışmalarıyla sahanın coğrafi özellikleri ile yakın çevresindeki destinasyon alanları tespit edilmiş, ziyaretçi ve işletmecilerle görüşmeler gerçekleştirilmiş, ilgili kurum ve kuruluşlardan cam seyir terası ile ilgili veriler temin edilerek yorumlanmıştır.

Çatak Kanyonu Cam Seyir Terası 2017 yılı eylül ayında turizme açılmasından 2020 yılının başlarına kadar devamlı artan bir ziyaretçi sayısına ulaşmıştır. Kısa sayılabilecek bir sürede Azdavay ilçesi ve Kastamonu ili turizmine sağladığı katkılar düşünüldüğünde bu tesisin yapılmasının isabetli bir yatırım olduğunu göstermektedir. Tesis açıldığı günden bugüne toplam 130.764 kişi ziyaret etmiştir. Özellikle tesiste yapımı süren engelsiz yürüyüş yolunun da tamamlanmasıyla gelen ziyaretçi sayısının daha da artacağı düşünülmektedir. Cam seyir terasının etkin kullanılması için yakın çevresinde bulunan diğer destinasyon alanları ile birlikte planlanarak, Batı Karadeniz tur güzergahlarına dahil edilmesi de büyük önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, Çatak Canyon Glass View Terrace, which was opened to tourism in 2017, was examined. This terrace which is one of the areas showing the canyon development in the context of tourism activities in Turkey allows to see the canyon from a broad perspective. It was built on one of the slopes of the canyon. The glass observation deck, located 7 km northwest of Azdavay district center of Kastamonu province, was built on the eastern slope of the Çatak Canyon. The aim of this study is to examine the geographical features of the Çatak Canyon Glass View Terrace and its close surroundings, and to contribute to the planning suggestions for sustainable and effective use as a tourism and recreation area. For this purpose, during the summer months of 2018 and 2019, the geographical features of the site and the destination areas in its vicinity were determined, meetings were held with visitors and operators, and data on the glass viewing terrace were obtained from relevant institutions and organizations and interpreted.

Çatak Canyon Glass Observation Terrace has reached a steadily increasing number of visitors from its opening to tourism in September 2017 until the beginning of 2020. Considering its contribution to the tourism of Azdavay district and Kastamonu province in a short period of time, it shows that the construction of this terrace is an appropriate investment. A total of 130,764 people have visited it since its opening. It is thought that the number of visitors will increase even more with the completion of the barrier-free walking path that is under construction in. It is of great importance that the glass observation deck is planned together with other destination areas in its vicinity and included in the Western Black Sea tour routes.

Keywords