N. A. BERDYAEV’İN TİN ANLAYIŞI

Author :  

Year-Number: 2021-27
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-24 12:40:23.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe
Number of pages: 494-504
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Berdyaev, gerçeklik anlayışı açısından, düalist bir filozoftur.  Bir yanda doğanın, maddenin, zorunluluğun krallığını, diğer yanda ise tinin, özgürlüğün, eylemin krallığını kabul eder. Bu iki dünya, iki krallık birbirine karşıttır. Gidimli düşünce ve rasyonel kavramlarla ulaşılamayan tinsel hakikatler, özgürlük, Tanrı-insan ilişkisi sadece tinsel deneyimle açık hale gelir. Bu deneyim, rasyonel kavramlarla ya da mantığın diliyle değil, sembol ve mit aracılığıyla ifade edilir. Bu çalışmada Berdyaev’in tin ve onunla bağlantılı olarak tinsel deneyim anlayışına yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Berdyaev is a dualist philosopher in terms of his understanding of reality. He accepts the kingdom of nature, matter, necessity on the one hand, and the kingdom of spirit, freedom, action on the other. These two worlds, two kingdoms are opposed to each other. Spiritual truths, freedom, God-human relationship, which cannot be reached with discursive thought and rational concepts, become clear only through spiritual experience. This experience is expressed through symbol and myth, not by rational concepts or the language of reason. In this study, Berdyaev's understanding of spirit and spiritual experience in connection with it is included.

Keywords


 • ---------------. (1952). The Beginning and the End (Çev.: R.M. French). London Goffrey Bles: The Centenary Press.

 • ---------------. (2002). Samopoznanieto. (Rus. Çev.: S. Mundrova Nedelcheva). Sofya: Hristo Botev Yayınevi.

 • ---------------. (2004a). Az i Sveta Na Obektite (Rus. Çev.: N. Popova). Sofya: Zahariy Stoyanov

 • ---------------. (2004b). Smisalat Na Tvorchestvoto (Rus. Çev.: N. Popova). İvan Hadjirachev, Zaha- riy Stoyanov Yayınevi, Sofya.

 • ---------------. (2006). Filosofiya Na Svobodniya Duh (Rus. Çev.: N. Popova). Sofya: Zahariy Stoya- nov Yayınevi.

 • Lampert, E. (1945). N. Beryaev and the New Middle Ages. London: James Clarke Co. Ltd.

 • Lossky, N.O. (1952). N. Berdyaev. History Of Russian Philosophy. London: George Alen and Unwin Ltd.

 • McLachlan, J.M. (1992). The Desire to Be God: Freedom and the Other in Sartre and Berdyaev. New York: Peter Long Publishing.

 • Seaver, G. (1950). N. Berdyaev: An Introduction to His Thought. New York: Herper and Brothers,

 • Sharma, J. (1994). The Philosophy of N. Berdyae. Indian Philosophical Quarerly, Vol. XXI, No. 4

 • Spinka, M. (1950). Nicolas Berdyaev: Captive of Freedom. Philadelphia: The Westminster Press.

                                                                                                    
 • Article Statistics