SELÎM BUTRUS EL-BUSTÂNÎ (HAYATI, ESERLERİ VE TARİHİ ROMANLARI),
SALĪM BUTRUS AL-BUSTᾹNῙ (HIS LIFE, WORKS AND HISTORICAL NOVELS)

Author:

Number of pages : 414-422

Abstract

Modern Arap edebiyatının ilk dönem yazarları arasında yer alan Selȋm Buṭrus el-Bustânȋ, Lübnan’ın güçlü, tecrübeli ve kültürlü ediplerinden biridir. Kısa süren yaşamına çeşitli eserler sığdıran el-Bustânî’nin özellikle Arap edebiyatında tarihi roman türünün ortaya çıkışında büyük bir etkisi olmuştur. Sahip olduğu yenilikçi bakış açısını eserlerine yansıtarak bu konuda çoğu yazara öncülük etmiştir. Selȋm Buṭrus el-Bustânȋ aynı zamanda iyi bir gazetecidir. Babası Butrus el-Bustânî ile beraber çıkarttıkları gazete ve dergilerle Arap edebiyatındaki birçok eserin ve yazarın tanınmasında önemli rol oynamıştır. Gerek edebi gerekse gazetecilik alanında Arap dünyasına pek çok çalışma kazandıran yazarın, araştırmalarımız neticesinde tanınırlık açısından biraz geri planda kaldığı görülmüştür. Bundan dolayı hem yazarın yaşamını, eserlerini hem de tarihi romanlarını ön plana çıkarmak amacıyla bu çalışma kaleme alınmıştır.

Keywords

Abstract

Salīm Butrus al-Bustānī, one of the first writers of modern Arabic literature, is one of the strong, experienced and cultured writers of Lebanon. al-Bustanī, who contributed various works to his short life, had a great influence on the emergence of the historical novel genre, especially in Arabic literature. He pioneered most writers in this regard by reflecting his innovative perspective in his works. Salīm Butrus al-Bustānī is also a good journalist. Along with his father Butrus al-Bustānī, he played an important role in the recognition of many works and writers in Arabic literature through newspapers and magazines that he published. As a result of our research, the author, who has gained many works in the Arab world, both in the field of literature and journalism, has remained somewhat behind in terms of recognition. Because of this, this work was written in order to highlight both the life, works and historical novels of the author.

Keywords