AHMET MUHİP DIRANAS’IN OLVİDO’SU,
AHMET MUHIP DIRANAS’S OLVIDO

Author:

Number of pages : 328-339

Abstract

Türk edebiyatında saf şiir alanında şiir yazmış şairlerden biri olan Ahmet Muhip Dıranas, hem şekle hem muhtevaya gösterdiği hassasiyetle dikkatleri çeker. Hüzün, yalnızlık, hatıra, insan ömrü, aşk gibi bireysel kavramlardan beslenen şair, siyasetle ilgilenmesine rağmen sanatla siyaseti ayrı tutmayı bilmiştir. Gazetecilik ve tiyatro yazarlığı da yapan Dıranas'ın şiirdeki başarısı şair kimliğinin öne çıkmasına zemin hazırlamıştır. En ses getiren şiirlerinden biri olan Olvido İspanyolca "unutuş" anlamındaki olvido sözcüğüyle isimlendirilmiştir. Şairin bir akşamüstü daldığı hatıralar ormanından çıkardığı çocukluk, ilk gençlik, orta yaş ve yaşlılık ile ilgili anılarını derin imgelerle okuyucuya sunmasıyla şekillenen şiir, adeta bilinçdışı bir serüvenin şiirleştirilmiş hâlidir. Yedi bent, kırk dokuz mısradan oluşan bu şiirde şair, muhteva kadar şekil işçiliğine de önem vermiş ve bu hassas tavırla kendisinden önce gelen Ahmet Haşim, Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi şairlerin izinden gitmiştir. Unutmak ve hatırlamak tezatı, hatıralar ve hüzün üzerine şekillenen Olvido, Dıranas'ın şiirlerinin birçoğunda değindiği duyguları işlemesi, dil, şekil ve muhteva uyumu ile Ahmet Muhip Dıranas'ın en çarpıcı ve bilinen şiirlerinden biri olma sıfatına erişmiştir. Bu çalışmanın amacı Ahmet Muhip Dıranas'ın Olvido şiirini hem muhteva hem şekil özellikleri yönünden inceleyerek şairin şiir anlayışına dair bir yorum getirebilmektir.

Keywords

Abstract

Ahmet Muhip Dıranas, one of the poets who wrote poetry in the field of pure poetry in Turkish literature, attracts attention with his sensitivity to both form and content. Fed by individula concepts such as sadness, loneliness, memory, human life, and love, the poet managed to keep art and politics apart, even though he was interested in politics. The succes of Dıranas in poetry, who was also a journalist and a theatre writer, paved the way for his poet identity to stand out. One of his most influencing poems, Olvido is named after the Spain wordd 'olvido' meaning 'oblivion'. The poem, which was formed by presenting the memoriesof the early youth,middle age and old age, which he took from the forest of memories diving in the afternoon to the reader with deep images, is a poem of an unconscious adventure. In  this poem, consisting of seven cantos and fourty nine lines, the poet gave importance to shape wormanship as much as content and he followed in the footsteps of poets such as Ahmet Haşim, Yahya Kemal and his teacher Ahmet Hamdi Tanpınar. With the contradiction of forgetting and remembering. Olvido, shaped on memories and the sadness, reached the title of being one of the most strikingand known poems of ahmet Muhip Dıranas with the harmony of the language, shape and content and emotions he treated in most of his poems. The aim of this study is to analyze ahmet Muhip Dıranas's poem, Olvido, in terms of both content and shape features and to bring a comment on the poetry understanding of a poet.

Keywords