HZ. NUH KISSASI VE NUH TUFANININ MİNYATÜR SANATINA YANSIMALARI

Author:

Year-Number: 2021-26
Number of pages: 110-144
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dinî metinlere göre Hz. Nuh döneminde gerçekleşen tufanda, çok az inanan insan hayatta kalabilmiş, bu sebepten, Hz. Âdem den sonra Hz. Nuh insanlığın ikinci atası olarak görülmüştür. Yapılan araştırmada, Nuh’un gemisi ve tufan konulu minyatürlü eserlere bakıldığında, geleneksel olarak farklı dönem ve farklı üsluplarda yapılmış, minyatürlü eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kıymetli eserlerin yorumları, yapıldıkları dönemin, Nuh tufanı hakkındaki toplum algısını ve konuya bakış açılarını yansıtırken, dönemin folklorunu da bize göstermektedir. Bunun yanı sıra Nuh’un gemisini tasvir eden minyatürlerde, sembolik anlamlarla karşılaşılmış, bu sembolik anlamlar, literatürden incelendiğinde, Türk mitolojisinin erken inanç ve öğretilerine kadar uzandığı görülmüştür. Nuh tufanını anlatan minyatür eserlerde ana tema, Hz. Nuh’un gemi yapımı, tufanın patlak vermesi ile oluşan can pazarı, gemiye binen inançlı insanlar ve gemiye alınan hayvanlar gibi dört ikonografik konu altında toplanmıştır.

Keywords

Abstract

Only few people survived the flood that took place at the time of Prophet Noah; thus, Prophet Noah is regarded as the second ancestor of the humankind following Prophet Adam. The research has proved that there are a number of miniatures on Noah’s Ark and Flood done traditionally in different eras and styles. The interpretations of these invaluable works demonstrate the perceptions of people regarding Noah’s Flood as well as the structure of the community at the time they were created while they also give hints of the folklore of that specific time. In addition to this, various symbolic representations have been explored in the miniature interpretations of Noah’s Ark, and it has been found, in the literature research, that these symbolic representations date back to the earliest beliefs and tenets of Turkish mythology. The main themes of the miniature works depicting Noah’s Flood are building the ark, the matter of life and death during the outbreak of flood, the religious people embarking on the ark and the animals taken into the ark.

Keywords