FİLİPİNLERİN TURİZM SEMBOLÜ: PALAWAN ADASI

Author:

Year-Number: 2021-26
Number of pages: 330-375
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tropikal yağmur ormanlarıyla, binlerce kilometrekarelik mercan resifleriyle, gizemli mağaraları ve şelaleleriyle, endemik bitki ve hayvan türleriyle, dünyaca ünlü dalış merkezleriyle ve ünlü plajlarıyla Palawan adası, dünyanın en ünlü turizm merkezlerinden birisidir. Dünyanın en iyi adaları listesinde yer alan Palawan, hem Filipinlerin turizm gururudur hem de ülkenin en izole ve doğal özellikleri en iyi korunmuş adalarından biridir. Adayı içine alan Palawan eyaleti, Filipinler Cumhuriyetinin en büyük eyaleti olup 1800 civarında adayı kapsamaktadır. Filipinler Cumhuriyetinin beşinci büyük adası olan Palawan, Luzon adalar grubunun bir parçası olup ülkenin güneybatısında yer alır.  Adanın toplam nüfusu 1 milyon civarında olup 12188 km2’lik alana sahiptir ve ada genelinde km2’ye ortalama 82 kişi düşmektedir. Bu çalışmada Palawan adasının genel coğrafi yapısı ve turizm potansiyeli irdelenirken, adanın coğrafi konumu, fiziki ve beşeri özellikleri açıklandığı gibi başlıca turizm merkezleri de ele alınmıştır. Çalışmada, bir yandan adanın başlıca doğal ve tarihsel-kültürel çekicilikleri irdelenmiş diğer yandan da adanın bugünkü turizm potansiyeli resmedilmeye çalışılmıştır. Adanın endemik bitki ve hayvanlarından oluşan doğal yaşamına ait bilgilerin de sunulduğu çalışmada ayrıca, Palawan adasını küresel turizm markası yapan ve turizm başarılarının sürdürmesini sağlayan en önemli etkenler tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında, Palawan adasının en büyük turizm avantajları ve dezavantajları nelerdir? sorularına yanıt aranmıştır.

Keywords

Abstract

With its tropical rainforests, thousands of square kilometres of coral reefs, mysterious caves and waterfalls, endemic plant and animal species, world-famous diving centres and famous beaches, Palawan Island is one of the most famous tourist centres in the world. Palawan, which is on the list of the best islands in the world, is both the tourism icon of the Philippines and one of the most isolated islands in the country.Palawan state, which is located on the island, is the largest state of the Republic of the Philippines and includes around 1800 islands.Palawan, the fifth-largest island in the Republic of the Philippines, is part of the Luzon group of islands and is located in the southwestern part of the country.The total population of the island is around 1 million and it has an area of 12188 km2 and there is an average of 82 people per km2 throughout the island.In this study, the general geographic structure and tourism potential of Palawan islandwere examined, and the geographical location of the island, physical and human characteristics and major tourism centres were also discussed.In the study, the leading natural and historical-cultural attractions of the island were examined, and additionally, the current tourism potential of the island was illustrated.In addition, this research tried to identify the most critical factors that make Palawan Island a global tourism brand and the factors that ensure its tourism success.In the conclusion part, answers were sought to the questions of what are the most significant tourism advantages and disadvantages of Palawan Island.

Keywords