ŞAVŞAT PERİBACALARININ (ARTVİN) JEOMORFOLOJİSİ VE JEOTURİZM POTANSİYELİ

Author:

Year-Number: 2021-26
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-25 16:13:56.0
Language : Türkçe
Konu : Fiziki Coğrafya
Number of pages: 145-160
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Peribacaları, yarı kurak sahalarda özellikle volkan külü ve volkan tüfü gibi yumuşak kayaçların yağmur ve sel sularıyla aşındırılması sırasında aşınımdan sonra geriye kalmış yerşekilleridir.  Şavşat peribacaları piroklastik anakaya üzerinde, doğu ladini (Picea Oriantalis) bitki örtüsü altında, 1500 m yükseklikte ve güneye bakan yamaçlarda oluşmuşlardır. Çalışmanın temel amacı bu peribacalarının oluşumunu, gelişimini ve jeoturizm potansiyelini incelemektir. Çalışmada, arazi gözlemleri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama tekniklerinden yararlanılmıştır.  Artvin ili Şavşat ilçesi Meşeli Köyü’nde yer alan peribacalarını diğer yörelerimizdeki oluşumlardan ayrı kılan az biliniyor olması ve asıl olarak nemli iklim koşulları altında yemyeşil ormanın içinde oluşmuş olmalarıdır.  Bu özelliği ile adeta saklı bir jeomorfolojik miras niteliği taşımaktadır. Ayrıca Şavşat peribacaları Karagöl-Sahara Milli Parkı içerisinde olup, bilimsel ve turizm amaçlı değerlendirilecek önemli jeomorfositlerden biridir. Bu açıdan turizm döngüsü içerisinde kullan, bozma-koru, kazan ve sürdür ilkelerini yörede hayata geçirerek daha canlı bir turizm merkezi oluşturulabilir. Beraberinde kırsal kalkınmada turizmi, öncü sektöre dönüştürülebilir.

Keywords

Abstract

Fairy chimneys are landforms which remains in semi-arid areas after soft rocks such as volcanic ash and volcanic tuff are eroded by rain and flood waters. Şavşat fairy chimneys were formed on the pyroclastic bedrock, under Picea orientalis flora, at an altitude of 1500 meters and on the southern slopes. The main purpose of the study is to examine the formation, development and geotourism potential of these fairy chimneys. In the study, field observations, geographical information systems and remote sensing techniques were used. What distinguishes fairy chimneys located in Meşeli Village of Şavşat district of Artvin from others in our other regions is that they are little known and mainly formed in a lush green forest under humid climatic conditions. With this feature, it can be said that these fairy chimneys are a hidden geomorphological heritage. In addition, Şavşat fairy chimneys are in Karagöl-Sahara National Park and are one of the important geomorphic sites which can be used for scientific and touristic purposes. In this respect, a more vibrant tourism center in the region can be created by implementing the principles of "use", "not break-protect", "win and sustain" in the tourism cycle. Thus, tourism in rural development can be transformed into a leading sector.

Keywords