AMATÖR MÜZİK EĞİTİMİ BAĞLAMINDA MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNDE VERİLEN PİYANO DERSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2021-26
Number of pages: 500-506
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda verilen piyano dersi, müzik öğretmeni adayının piyano çalabilme becerilerinin gelişmesini sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Müzik öğretmenliği bölümlerinde alanda yaygın olarak kullanılan piyano enstrümanının öğretimine yönelik öğretim teknikleri üzerine  bir ders bulunmamaktadır. Piyano üzerine yoğunlaşan müzik öğretmeni adaylarının yanı sıra ana çalgısı piyano olmayanlar da hem genel müzik eğitiminde hem de ülkemizde yaygın olarak bulunan amatör müzik eğitimi veren kurslar ve sanat merkezlerinde yüksek düzeyde talep gören piyano derslerini verebilmektedirler. Bu sebepten, enstrümanın çalış öğretimi için gerekli olan bilgilerin yanısıra,  değişik yaş gruplarında  nasıl öğretilmesi gerektiğine yönelik bilgilerin de öğretilmesi önemlidir. Bu çalışmada, literatürde yapılan çalışmaların da desteğiyle, alandaki eksikliğe yönelik bir inceleme yapılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Piano lessons in music teacher music teachers' training institutions in Turkey has been prepared in order to ensure the development of the ability to play the piano. There is no lesson on teaching techniques for teaching the piano instrument, which is widely used in the field, in the departments of music teaching. In addition to music teacher candidates who concentrate on piano, those whose main instrument is not piano can give piano lessons that are highly demanded both in general music education and in amateur music education courses and art centers, which are widely available in our country. For this reason, it is important to teach the information about how the instrument should be taught in different age groups as well as the information required for teaching playing. In this study, with the support of the studies in the literature, a review was made for the deficiency in the field and various suggestions were made.

Keywords