AQUİTAİNE'Lİ ELEANOR ÖRNEKLEMİNDE ORTAÇAĞ’DA KADIN AŞIKLAR

Author:

Year-Number: 2021-26
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-22 15:57:42.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 548-556
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzik bilimleri alanında ortaçağda müzik alanına dair birçok çalışma yapılmıştır. Literatürde kadın ile ilgili ilk eserler Antik dönem yazarlarından bu yana yazılmıştır. Bunun altı çizilecek yanı ise, Homeros’tan Meandros’a kadar kadın üzerine yazılmış mitolojik olaylar, lirik şiirler, tiyatral oyunlar, politik ve felsefi eserlerin hemen-hemen hepsi erkekler tarafından yazılmış olmalarıdır. Bunun sonucu olarak da egemen erkek toplumun bakış açısıyla anlatılmış olmasıdır. Toplumun sosyal yapısında kadın dünyası ve erkek dünyası tamamen farklı olarak görülmektedir. Bu yapıya göre, kadının görevi ev işleri ve aile bireylerinin bakımı üstlenmesiyle belirlenmiştir.  Ortaçağ’da toplumda erkek egemenliği olduğu için kadın özellikle müzik alanında geri planda kalmışlardır. Öylesine ki, müzik alanında etkin kadınların erkek kılığında icra yaptıkları yönünde bilgiler bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

In musicology, numerous studies recording the field of music have been conducted during the medieval period. Since ancient times, therefore, the first works encompassing women in musicology literature were written. The underlying aspect of this is that almost all mythological events, lyrical poems, theatrical plays, political and philosophical works written on women from Homer to Meandros were written by men. As a result of this, historical events  were explained from the perspective of the dominant male society. In the social structure of society, the world of women and men are seen as completely different. According to this structure, the duty of the woman was determined by taking care of the housework and family members. Since there was male dominance in society in the middle ages, women remained in the background, especially in the field of music. There is information that women who are active in the field of music performed as men.

Keywords