YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE YÖNELİK İHTİYAÇ ANALİZİ: SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 176-197
Year-Number: 2021-27

Abstract

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın önemli ölçüde tüm eğitim süreçlerini etkilemiştir. Özellikle yükseköğretim kademesinde öğretmen yetiştiren eğitim fakülteleri öğretmen adaylarının uygulama derslerini uzaktan yürütmek zorunda kalmıştır. Bu çalışmayla yeni normalleşme sürecinde uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürülen öğretmenlik uygulaması derslerine yönelik öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda ihtiyaç tespiti yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nitel desenlerden biri olan olgu bilim kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve araştırmacılar tarafından hazırlanmış Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Uzaktan Eğitim Kapsamında Değerlendirilmesine Yönelik Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu kullanılmıştır. Ek olarak, görüşme formunda ortaya çıkan konuların detaylı anlaşılması için uzaktan odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırmanın katılımcıları İstanbul’da yer alan bir devlet üniversitesinde öğretmenlik uygulaması dersine devam eden 10 okul öncesi öğretmenliği ve 10 İngilizce öğretmenliği olmak üzere toplam 20 öğretmen adayıdır. Elde edilen bulgulara yönelik ihtiyaç analizi yapıldığında her iki bölümün öğretmenlik uygulaması dersinin teorik ve uygulama kısımlarında benzerlikler ve farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Özellikle, teorik dersler için tüm öğretmen adayları uzaktan eğitimin kendileri için benzer kolaylıklar sunduklarını ifade etmiştir. Fakat uygulama dersleri uzaktan şekilde yürütülmesi her iki grup tarafından zorluk olarak kabul edilirken yaşanan güçlükler her iki bölüm için kendi alanları özelinde farklılıklar göstermiştir.

Keywords

Abstract

The pandemic penetrating the whole world from many respects has affected all educational settings to a great extent. In particular, faculty of educations which train pre-service teachers at the higher education level has to revert to online education in a short period of time. The aim of this study is to do need analysis in line with the pre-service teachers’ views on the online practicum course. For the purposes of the study one of the qualitative designs, phenomenology approach was employed. Data collection tools were a Personal Data Form and Semi-structured Interview Form which was designed by the researchers to evaluate the online practicum course. Additionally, to gain deeper insights as to themes emerged in forms; an online focus group interview was also administered. Participants were 10 pre-service teachers from early childhood education department and 10 pre-service teachers from ELT department at a state university in Istanbul. The results of the needs analysis indicated that there are some similarities and differences between two groups. In particular, pre-service teachers from both groups reported that online teaching for the theoretical part of practicum course was advantageous. Yet, online applications in practicum course was claimed to pose difficulties for both parties. Still, challenges for two groups were diverged for these sessions due to field specific applications.

Keywords