TÜRKİYE’DEKİ İNTERNET GAZETECİLİĞİNİN ETİK DEĞERLERİ: 5651 VE 7253 SAYILI KANUNLARIN İNCELEMESİ

Author:

Number of pages: 352-362
Year-Number: 2021-27

Abstract

21. Yüzyıl teknolojinin değişim ve dönüşüm süreçlerini de beraberinde getirmiştir. Bu yeni dönem ve yeni süreç iletişim teknolojilerinde de değişimi ortaya çıkarmıştır. İletişim teknolojilerinin önemli bir parçası da yeni iletişim teknolojileri olarak adlandırılmaktadır. Yeni iletişim teknolojileriyle birlikte internet kullanımının artması ve bu çerçevede insanların bilgiye hızlı ulaşma isteğiyle birlikte internet haber sitelerine olan talep artmıştır. Küresel çapta hızla yayılan bilgi kitlelerin daha çabuk bilgiye ulaşma talebini de beraberinde arttırmıştır. Bu bağlamda İnternet haber sitelerinin, geleneksel medyadan farklı olarak geniş rekabet ortamında haber sunumlarına farklılık getirmesi zaman zaman etik ihlallere yol açabilmektedir. Yaşanan bu etik ihlaller insanların doğru bilgiye ulaşmasını gitgide zorlaştırmaktadır. Toplumun enformasyona en hızlı şekilde ulaşma isteğinden dolayı internet gazeteciliği çatısı altında yapılan yayınların her yönüyle donanımlı olması gerekmektedir. Aksi halde internet platformları ile hızla yayılan doğruluğu teyit edilmemiş bilgiler toplumsal sonuçlar doğurabilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de internet gazeteciliğinin tarihçesi hakkında bilgi verilerek etik kavramı açıklanmış ve internete özgü ilk düzenleme olan 5651 sayılı kanun ve 31/07/2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 7253 sayılı kanun olan ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasın Dair Kanun’ incelenerek bu bağlamdaki ilgili maddeler çerçevesinde internet gazeteciliğinin yasal düzenlemelerdeki konumu irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

The interest to news websites had been increased as reason of increasing of internet usage together with new communication technologies. The news websites make some discrepancy to their news causing ethical violation betimes, as the difference from traditional media. These ethical violations make people to get exact information harder. The broadcasts which are on the roof of internet journalism should be fully equipped in purpose to people’s desires to get the information from the fastest way. If not, unconfirmed information might cause social problems. In this research, the ethics of internet journalism will be examined with informing of its history. And, the internet journalism’s position into legal adjustments will be studied while analyzing the first digital journalism adjustment’s items belonging to the law no 5651 and the law no 7253’s relevant items being issued on 31th of July 2020 in Turkey’s official Journal.

Keywords