Sporcuların Yeni Tip Korona Virüs Öncesi ve Esnasında Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 454-466
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı korona virüs salgını sürecinde sporcu öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının araştırılmasıdır. Spor bilimleri fakültelerinde değişik öğrenim gören toplam 456 öğrencinin doldurmuş olduğu anketler değerlendirilmiştir. İstatistiksel işlemlerde bağımsız t-testi,  tekyönlü varyans analizi ve LSD testleri kullanılmıştır. Salgın öncesi beslenme alışkanlıklarının cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklı değildir (p>0,05).  Salgın sürecinde beslenme durumu cinsiyete göre anlamlı şekilde farklıdır (p<0,05). Salgın öncesi ve sırası beslenme alışkanlıkları puanları farkı takım ve bireysel spor yapma durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05).  Bu çalışmada yapılan spor branşına göre hem salgından önceki durum hem de salgın sürecinde beslenme alışkanlıkları puanları farklılık göstermiştir (p<0,05 ve p<0,001). Korona virüs salgını sürecinde sporcu öğrencilerin beslenme alışkanlıkları cinsiyete göre değiştiği sonucuna varılmıştır. Spor eğitimi alan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarını olumlu yönde etkileyebilecek değişik faktörlerin araştırılması önerilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the nutritional habits of athlete students during the corona virus epidemic. The questionnaires filled in by a total of 456 students studying in different grades in faculties of Sport Sciences were evaluated. Independent t-test, one-way analysis of variance and LSD tests were used in statistical processes. Pre-epidemic nutritional habits were not statistically different according to gender (p>0.05). Nutritional status during the epidemic was significantly different according to gender (p<0.05). According to the sports branch performed in this study, both the situation before the epidemic and the eating habits scores during the epidemic differed (p<0.05 and p<0.001). It was concluded that during the coronavirus epidemic, the nutritional habits of sports students changed according to gender. It is recommended to investigate different factors that can positively affect the nutritional habits of university students receiving sports education.

Keywords