“Kadife Eldiven İçinde Sert Pençe”: Milli İrade

Author:

Number of pages: 545-563
Year-Number: 2021-29

Abstract

Türkiye’de tek partiden çok partiye geçiş yıllarında yaşanan yapısal değişimler, kimi kavramların tamamen unutulmasına, kimi kavramlara yüklenen anlamların değişimine neden olmuştur. Çalışmanın merkezindeki milli irade kavramı Kurtuluş Savaşı ideolojisi olarak Türk siyasal hayatına giren, çok partili dönemle birlikte yeni anlamlarla güçlendirilen ve bu nedenle her devrin kavramı nitelemesini hak eden bir özelliğe sahiptir. Tek partili dönemde birlik, beraberlik, ulusal egemenlik, halkçılık olarak kodlanan milli irade, çok partili dönemde demokrasiyi, seçimleri, oy çokluğunu tanımlar hale gelmiştir. Kavramın tarihsel süreçte geçirdiği bu zorunlu değişimin yanı sıra siyasal kullanıma bağlı olarak kendi içindeki değişimi de dikkat çekicidir. Milli irade kavramı, önce devletin/iktidarın meşruiyetine, sonra tahakkümüne dayanak olarak kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

The structural changes which emerged in the transition from the single to the multi-party era in Turkey caused some concepts either to be forgotten completely or change their meanings. The national will which is at the center of this article, entered political life as an ideology of the war of independence, strengthen with new meanings gained with the multi-party system, so deserved the qualification that the concept of all seasons. The national will which is code as unity, solidarity, independence, populism in the single party era, to come to define democracy, elections, plurality in the multi-party system. This obligatory changing of the concept in the historical process, also changing within itself that it is invincible as depending on the political usage. It will is used firstly legitimation of the state/power, as the base of domination later.

Keywords