BULUNTU NESNENİN KİŞİSELLEŞMESİ

Author:

Year-Number: 2021-28
Number of pages: 173-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanatın 20. yüzyılda geçirdiği pek çok dönüşüm, malzeme konusunu da kapsamaktadır. Yalnızca biçimle değil içerikle kurduğu ilişki açısından malzeme 20. yüzyıl akımlarında üzerinde düşünce üretilen bir olgudur. Batıda başlayan bu dönüşüm süreci özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren küresel düzeyde yaygınlık kazanmıştır. Gündelik yaşamda çevremizde bulunan nesnelerin sanat malzemesi olarak sana üretimine doğrudan dâhil edilmesi üzerine gelişen bu süreç, günümüze kadar pek çok akım ve sanatçıya kendi sanatsal dilini yaratmak için olanak sağlamıştır. Buluntu malzemenin sağladığı bu olanaklar sadece plastik sanatları değil çok disiplinli yapısıyla günümüz sanatının her alanını birleştiren uluslararası bir iletişim alanı meydana getirmektedir. Düşün alanlarının birikimiyle kurduğu ilişki sayesinde anlam katmanlarını derinleştiren sanat yapıtı, buluntu malzeme ile içerik yaratma yeterliliğini arttırmıştır. Hayatın akışına daha net ve çabuk bir şekilde katılmaya uygun bir düşünce şekli geliştirmede buluntu malzeme önemli bir rol üstlenmiştir. Bu çalışmada buluntu malzemenin batı sanatında ortaya çıkış süreci genel hatlarıyla anlatılmış ve gelişimi açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The transformations that art has been through in the 20. century involve the material as well. Material is a concept which has inspired many ideas in the 20. century not only because of it’s relation with the form but also with the content. Especially, this transformation period has gained wide currency globally beginning from the mid-century. The incorporation of everyday objects into the art, has given many opportunities to create authentic language for the artists besides the art movements. The potential of the found material allows not only plastic arts but also the multisciplinarily structured contemporary art to have an international language enables common communication. The art object which has developed semantically by means of philosophy has also improved content creation capacity. In this context, the found material has an important role at creating contemporary thought compatible with today’s life.

Keywords