Bilişim Teknolojileri Doğrultusunda Değişen Hasta Dosyası Yapısı ve Hasta Dosyaları Arşivleri

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 628-651
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tıbbi kayıtlar sağlık kuruluşu içerisinde farklı bölümlerde, farklı zamanlarda ve farklı sağlık çalışanları tarafından oluşturulan, hastanın tıbbi öyküsünü içeren, adli, idari ve hukuki açıdan muhafazası zorunlu olan kayıtlardır. Tedavi hizmetleri yanı sıra eğitim, araştırma, sağlık yönetimi, adli tıp, finansal yönetim, halk sağlığı gibi farklı çalışma alanlarına yönelik temel verileri barındıran tıbbi kayıtların tam ve eksiksiz olarak oluşturulması hasta, doktor ve sağlık kuruluşu açısından pek çok avantajı beraberinde getirmektedir. Tıbbi kayıtların sorumluları tarafından zamanında ve eksiksiz olarak oluşturulması, değişikliklerin eş zamanlı olarak takip edilmesi, güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi ve yetki doğrultusunda erişim sağlanması sürecini kolaylaştıran bir yapı olarak hasta dosyaları arşiv yönetimi sağlık kuruluşlarının sorumluluğundadır. Literatür taramasına dayanan bu çalışma ile mevcut mevzuat ve standartlar doğrultusunda elektronik olarak üretimi yapılmasında herhangi bir engel bulunmayan kayıtların elektronik hasta dosyası içerisinde yer alması, kâğıt yapıdaki hasta dosyasının ise sadece fiziksel olarak üretimi ve muhafazası zorunlu olan formları kapsayacak şekilde basit ve işlevsel bir yapıda düzenlenmesi önerilmektedir. Tıbbi kayıt kalitesi açısından önemli avantajlar sağlayan elektronik hasta dosyasına geçişin sağlık kuruluşları için büyük bir alan, malzeme ve personel gereksinimi oluşturan hasta dosyaları arşiv birimlerinin yeniden yapılandırılmasında da etkili olduğu ve işletme kaynaklarının daha etkin kullanımına imkân tanıyacağı vurgulanmaktadır.

Keywords

Abstract

Medical records, which are created by different health professionals in different departments, at different times, and contain the patient's medical history, must be preserved in terms of judicial, administrative and legal aspects. In addition to treatment services, the complete and accurate creation of medical records, which contain basic data for different fields of study such as education, research, health management, forensic medicine, financial management, and public health, brings many advantages in terms of patients, doctors and health institutions. The patient file archive management creates a structure for the timely and complete creation of medical records by the responsible persons, the simultaneous tracking of the changes made, their safe keeping, and authorization-based access. The establishment of this structure is the responsibility of health institutions. With this study based on literature review, it is suggested that the records that do not have any obstacles in electronic production in accordance with the current legislation and standards should be included in the electronic patient file, and the paper patient file should be arranged in a simple and functional structure, including only the forms that are required to be produced and preserved physically. It is emphasized that the transition to the electronic patient file, which provides significant advantages in terms of medical record quality, is also effective in the restructuring of the patient file archive units, which creates a large space, material and personnel requirement for healthcare institutions, and allows for more effective use of business resources of the healthcare institution.

Keywords