Yeni Koronavirüs Pandemisinin Tekstil Sanatı Çalışmalarına Yansımalarının Bir İncelemesi

Author:

Number of pages: 609-627
Year-Number: 2021-29

Abstract

Tanıklık ettiğimiz yeni koronavirüs salgını yaşamı tüm insanlık için aniden ve köklü bir biçimde değiştirmiştir. 2020 yılının ilk aylarıyla birlikte tüm dünyaya yayılan ve seyrini halen etkili biçimde sürdüren Covid-19 pandemisi ülkelerin sağlık sistemlerinden ekonomik etkenlerine, sosyal etkileşimlerden-yaşamdan bireylerin içsel dünyalarına kadar hayatın her alanını etkilemiştir. İnsanlığın yaratıcı çalışmaları için bir alan olan sanat ise kaçınılamaz bir biçimde pandeminin etkilerine maruz kalmakta, sanatın her alanından sanatçılar pandeminin çeşitli yönlerini kendilerine konu olarak almaktadırlar. Tüm disiplinlerden sanatçıların çalışmalarında yansıma bulan Covid-19 pandemisi tekstil sanatı içinde de çalışmaların konusu haline gelmiş ve gelmeyi sürdürmektedir. Bu çalışmada tekstil sanatçılarının yaşanan pandemi sürecinde kendilerini ifade etme biçimlerine odaklanılmış, yeni koronavirüs pandemisini ve pandemi ile ilgili kavramları ele alan tekstil çalışmaları incelenmiştir. Pandeminin getirdiği yaşam içerisinde yer edinmiş yeni normallere vurgu yapan; korku, hastalık, yalnızlık, kabullenme, alışma, tedirginlik, umut, bekleyiş gibi ifade aktarımlarını konu alan eserlere yer verilmiştir. Bu yaklaşımlarla pandeminin tekstil sanatı ve sanatçıların pratikleri üzerindeki etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The new coronavirus epidemic we are witnessing has suddenly and radically changed the life of all humanity. The Covid-19 pandemic, which spread around the world earlier in 2020 and continues its course, has affected every aspect of life, from the health systems of countries to their economic factors, from social interactions to the inner worlds of individuals. Art, which is a field for the creative works of humanity, is inevitably exposed to the effects of the pandemic, and artists from all fields of art take various aspects of the pandemic as their subject. Being reflected in the works of artists from all disciplines, the pandemic has also become the subject of studies in textile art. In the study, the ways of expressing textile artists themselves through their art in the pandemic period, and textile artworks interested in the new coronavirus pandemic, and the concepts related to the pandemic were examined. The artworks expressing feelings such as fear, illness, loneliness, acceptance, getting used to, uneasiness, hope and waiting, and emphasizing the new normal of life brought by the pandemic were included. Employing these methods, it is aimed to contribute to the related literature by bringing out the effects of the pandemic on textile art and the everchanging practices of the artists.

Keywords