Fotoğrafçıların Telif Hakları ve Etik Dışı Kullanım Örnekleri

Author:

Number of pages: 188-209
Year-Number: 2021-29

Abstract

Gerçek görüntüyü yüzeye aktararak o ânı belgeleyen fotoğraf sanatının eser olup olmadığı öteden beri süregelen bir tartışma konusu olmuştur. Konunun günümüzde hala netlik kazanmaması da fotoğrafı meydana getiren fotoğrafçıların haklarını yasal yollardan arama noktasında önemli belirsizliklere ve mağduriyetlere yol açmaktadır. Hukuki olarak fotoğrafın eser niteliği üzerinde süren tartışmalarla ortaya çıkan farklı görüşler Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri’nde açılmış davaları çıkmaza sokmakta ve çelişkiye sebep olmaktadır.  Bu makalede, fotoğrafın yasada sahip olduğu yerden detaylı olarak bahsedilerek fotoğrafçıların çektikleri fotoğraflar üzerindeki kanuni haklarının neler olduğu noktasında bilinçlendirilmesi amaçlanarak fotoğrafın eser olabilmesi için gereken kriterlerden bahsedilip, etik dışı kullanımlar neticesinde açılmış fotoğraf davalarından örnekler verilmiştir.

Keywords

Abstract

It has been widely argued that whether photography art, which transfers real images to a surface, is an art piece or not. Because the subject is not clear yet, it causes lots of uncertainties and grievances for photographers, who are the creators of photographs, to seek their legal rights. Legally, the different opinions that emerged with the ongoing discussions on the art piece value of the photographs, put the lawsuits filed in the Law of Intellectual Property Rights into a dead end and cause contradictions. This article aims to raise awareness of the photographers by mentioning the place of the photograph in the law, the necessary criteria for a photograph to be count as an art piece, and gives some samples of the photograph lawsuits filed as a result of unethical uses.

Keywords