En-Nisâ Sûresi 34. Âyette Geçen بما حفظ اللة Cümlesinin Kırâat Vecihleri ve Ebû Ca’fer Kırâatinde Mansub Okunmasıyla Oluşan Anlam Muğlaklığının Tespiti, Getirilen Öneri ve Çözüm Yolları

Author:

Number of pages: 485-502
Year-Number: 2021-29

Abstract

Bu makalede Ebû Câ’fer’in en-Nisâ 34. âyette geçen بما حفظ اللة  cümlesindeki الله lafzını mansup okumasuyla ilgili tartışmaları ele alıp çözüm ve neriler getirmeye çalıştık. Bunu yaparken de önce cumhur kırâatini ve yaklaşımını irdeledik. Ebû Câ’fer kıraatindeki kapalılığı izale etmeye çalışırken muhtelif müfessirlerin görüşleini verip bunları tartıştık. Son olarak kendi tercih ettiğimiz görüşü ele aldık. Buna göre zamirin bağlamdan anlaşılan eşe dönmesi yaklaşımını öne çıkarmayı tercih ettik. Böylece âyette “Allah’ın koruduğu hususlar üzere (eşlerinin namusunu) koruyan kadınlar” anlamını vererek Ebû Câ’fer kırâatinde bulunan problemin çözüme kavuştuğu kanaatine vardık. Bu yaklaşımda takdir edilen failin açığa çıkarılmasıyla anlam netleşmekte olup âyette geçen cümledeki kapalılığın giderilmesi için çok sayıda takdire de gerek kalmamaktadır.

Keywords

Abstract

In this article, we discussed the debates about Abu Ja'far's reading of the word الله in the sentence of بما حفظ اللة  in the 34th verse of an-Nisa and tried to bring solutions and suggestions. While doing this, we first examined the recitation and approach of the people. While trying to remove the obscurity in the recitation of Abu Ja'far, we gave the views of various commentators and discussed them. Finally, we discussed our preferred view. Accordingly, we preferred to highlight the approach of returning the pronoun to the spouse, which is understood from the context. Thus, we came to the conclusion that the problem in Abu Ja'far's recitation has been resolved by giving the meaning of "women who protect (the honor of their wives) as Allah protects them" in the verse. In this approach, the meaning becomes clear with the revealing of the appreciated perpetrator.

Keywords