Tamamlanmamış / Bitirilmemiş İşler: İleri Yetişkinlik Döneminde Tamamlanmamış İşi Tamamlamaya Örnek Bir Uygulama

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 334-343
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gestalt terapi kuramında yer alan tamamlanmamış/bitirilmemiş işler kavramı; kişinin geçmişinden gelen, anda var olmasını zorlaştıran, karşılanmamış her türlü ihtiyaçlar, ifade etmediği ve içinde kalan olumlu veya olumsuz duygular, ifade etmediği düşünceler, karşılamadığı fiziksel ve psikolojik her türlü ihtiyaçlar, gerçekleştirmeyi isteyip gerçekleştirmediği davranışlar olarak tanımlanmaktadır Tamamlanmamış işler, kişinin içinde tamamlanana kadar var olmaya devam eder. Her insanın yaşamında sayısız bitirilmemiş işleri vardır. Tamamlanmamış işler psikoloji alan yazının da daha çok yas bağlamında ele alınıp klinik uygulamada kullanıldığı gibi gelişim psikolojisinde de yer bulmaktadır. Bu çalışmada ise bitmemiş iş kavramı, günlük yaşamda çok ta farkında olmadan gerçekleştirilmiş Olgu A ile klinik uygulama dışında bir örnekle ele alınıp tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

The concept of incomplete / unfinished work in Gestalt therapy theory is defined as all kinds of unmet needs coming from the past, making it difficult to exist in the present, positive or negative emotions that are not expressed and remaining within, thoughts that they do not express, all kinds of physical and psychological needs that they do not meet, behaviors they want to realize or not. Incomplete works exist in the person until they are completed continues to be. Every person has countless unfinished jobs in his life. Incomplete works are discussed in psychology literature in the context of mourning and find a place in clinical practice as well as in developmental psychology. In this study, the concept of unfinished work is discussed with an example other than clinical practice with Case A, which was realized without much awareness in daily life.

Keywords