İntihar Davranışlarını Önleme ve Azaltmada Diyalektik Davranış Terapisi: Güncel Bir Gözden Geçirme

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 467-484
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kişinin kasıtlı olarak kendi hayatına son vermesi olarak tanımlan intihar, toplum sağlığını ciddi anlamda olumsuz etkileyen bir olgudur. Dünya Sağlık Örgütü’nün güncel hesaplamalarına göre; dünya çapında her yıl 700.000’den fazla kişi intihar nedeni ile hayatını kaybetmekte ve bu da her 40 saniyede bir kişinin bu nedenle hayatını kaybetmesi anlamına gelmektedir. Ruh sağlığı çalışanlarının, intihar ve intihar ile ilişkili olduğu bilinen çeşitli kendine zarar verme davranışlarını azaltmada ve önlemede gerekli donanıma sahip olması büyük önem taşımaktadır. Diyalektik Davranış Terapisi (DDT), Marsha Linehan tarafından kronik intihar davranışı gösteren bireyler için geliştirilmiş bir tedavi yöntemi olup, zamanla intihar eğilimi yüksek olduğu bilinen borderline (sınırda) kişilik bozukluğu (BKB) tanılı bireylerin çok yönlü sorunlarının tedavisinde kullanılması ile gündeme gelmiştir. Konunun öneminden yola çıkılarak hazırlanan bu derleme çalışmasında; DDT’nin temelleri, kuramları, yapısı, uygulanışı ve beceri eğitimi modüllerinden bahsedilmiş ve DDT’nin intihar davranışlarını önleme ve azaltmadaki etkinliğine inceleyen son 10 yıl içerisinde yayınlanmış belli başlı güncel araştırmalara yer verilmiştir. Bu derlemede; DDT ve DDT’nin intihar davranışlarını azaltmadaki güncel durumunu değerlendirmek ve konu ile ilgili yapılan araştırmalardaki eksikliklere dikkat çekerek gelecekte yapılacak araştırmalara yön vermek amaçlanmaktadır. Son 10 yıl içerisinde yayınlanan araştırmalar, DDT’nin intihar riskini azaltmada hala etkili olduğuna işaret etmektedir. Çalışma, ikincil veri toplama tekniklerinden literatür taraması yapılarak hazırlanmıştır.

Keywords

Abstract

Suicide, defined as the intentional ending of one's own life, is a phenomenon that seriously affects public health. According to the current estimation of the World Health Organization, more than 700,000 people die every year due to suicide, that is one person every 40 seconds. It is of great importance that mental health professionals have the necessary qualifications to reduce and prevent suicide and various self-harming behaviours that are known to be associated with suicide. Dialectical Behavior Therapy (DBT) is a treatment method developed by Marsha Linehan for chronically suicidal individuals and it has come to the fore with its use in the treatment of multifaceted problems of individuals with borderline personality disorder (BPD) which are known to have high risk of suicide. Based on the significance of the subject matter; this study summarises the foundations, theories, structure, application, and skill training modules of DBT and reviews some empirical literature published in the last 10 years that examine the application and effectiveness of DBT in preventing and reducing suicidal behaviours.  A review of the recent literature is used to evaluate the current status of DBT and its role in reducing suicidal behaviours and to direct future research by drawing attention to research gaps on the subject. Research published in the last 10 years indicates that DDT is still effective in reducing the risk of suicide. The study was prepared by reviewing the literature, one of the secondary data collection techniques.

Keywords