An Evaluation of the Bilateral Trade between Turkey and Britain in the Post BREXIT Era

Author:

Number of pages: 15-35
Year-Number: 2021-29

Abstract

Türkiye, başlangıcından bu yana, özellikle BREXIT'ten sonra ikinci en büyük ticaret ortağı olan Birleşik Krallık (BK) ile ilişkilerini derinleştirme arayışındadır. Bu bağlamda, BREXIT, özellikle 2020'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın ardından, 2020'de tüm dünyayı dramatik bir şekilde etkileyen COVID-19 pandemi krizinden sonra bile, Türkiye ve BK arasındaki ikili ilişkilerde hızlandırıcı bir faktör olma potansiyeline sahiptir. Bu makalenin amacı, Türkiye ile BK arasındaki ikili ticaretteki başlıca kalıpları ve aynı zamanda başlıca siyasi gelişmeleri, karşılıklı yararları en üst düzeye çıkarmanın yollarına biraz ışık tutmak için iki taraf arasındaki mevcut ekonomik (özellikle de ticari) potansiyeli araştırarak analiz etmek ve özellikle BREXIT'in Avrupa Birliği (AB) ile karşılaştırmalı olarak ikili ticari ilişkileri hızlandırmada böyle bir potansiyele sahip olup olmadığını araştırmaktır. Analiz bölümünde, Türkiye-İngiltere ekonomik ilişkilerinin BREXIT sonrası dönemi ile özgün grafik ve tablolar kullanılarak toplam ticaret, ihracat ve ithalat bazında BREXIT öncesi dönemi karşılaştırılmıştır. Ek olarak, AB-İngiltere ticari ilişkilerinin karşılaştırması ilgili dönemler için yapılmıştır. Bu bağlamda, Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan ilgili Serbest Ticaret anlaşması ile BREXIT’in, taraflar arasındaki mevcut ticari ilişkiyi hızlandırma potansiyeline sahip olduğu tespit edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

Turkey has been in search of deepening relations with its second biggest trade partner, the United Kingdom (UK), since the beginning, but especially after the BREXIT. In this regard, BREXIT has potential to be an accelerating factor on the bilateral relationship between Turkey and the UK, especially following the Free Trade Agreement signed in 2020, even after the COVID-19 pandemic crisis in 2020 that dramatically affected all over the world. The aim of this paper is to analyse the major patterns in bilateral trade between Turkey and the UK as well as the major political developments in order to shed some light to the ways of maximising mutual benefits by exploiting the existing economic (particularly trade) potential between the two parties and especially to investigate whether the BREXIT can have such potential in accelerating the bilateral trade relationship with a comparison with the European Union (EU). In the analysis part, post-BREXIT period of Turkey-UK economic relations is compared with the pre-BREXIT period in terms of total trade, export and import by using original figures and tables. In addition, the comparison of the EU-UK trade relations is done for the relevant periods. In this regard, it is found out that BREXIT with the relevant Free Trade agreement signed between Turkey and the UK has potential to accelerate the existing trade relationship between the parties.

 

Keywords