Pandemi Sürecinde Lise Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Uzaktan Eğitime Etkileri

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 92-110
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlık, tarih boyunca çeşitli salgınlarla mücadele etmiştir. Yayılım düzeyleri, etkileri ve nasıl bittiği gibi durumlar farklılıklar gösterse de yaşam kayıpları bakımından değerlendirildiğinde salgınların ortak noktası hep aynı olmuştur. Aralık 2019 tarihi itibari ile Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı bilinen ve daha sonra bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi benzer şekilde oldukça fazla can kaybına neden olmuştur. Bu noktada pandeminin ilk mücadele alanı hiç kuşkusuz sağlık alanı olmuştur. Zaman ilerledikçe pandeminin çeşitli kurumlar üzerinde de olumsuz yansımaları kendini göstermeye başlamış farklı mücadele alanları ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de eğitimdir. Salgının başlamasıyla birlikte eğitim-öğretime ara verilmiş ve daha sonra uzaktan eğitim yoluyla süreç devam etmiştir. Uzaktan eğitim ile birlikte eğitime erişim için gerekli kaynaklara sahip olma, ev koşullarında ders çalışma, eğitim-öğretim için destekleyici materyallere ulaşma vb. gibi konularda sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. Yaşanan bu sorunlar eğitim alanındaki eşitsizliğin daha da açılmasına neden olmuştur. Bu sorun alanından hareketle yapılan çalışmada Bursa ilinde devlet okullarında öğrenim gören 281 öğrenciye anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 25 programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler yorumlandığında pandemi sürecinde öğrencilerin sahip olduğu sosyo-ekonomik düzeyin, internet ve bilgisayar gibi donanımlara sahip olma durumu üzerinde etkili olduğu ve bu durumun da öğrencinin eğitim-öğretim hayatını önemli ölçüde etkilediği saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Humanity has struggled with various epidemics throughout history. Although situations like spreading levels, effects and how it ends differ, the common point of the epidemics, loss of life, has always been the same. The Covid-19 pandemic, which emerged in Wuhan, China in December 2019, and then affected the whole world, similarly caused many deaths. At this point, the first field that has to be struggled has undoubtedly been health. As time progressed, the negative effects of the pandemic on various institutions began to show themselves, and different struggle areas, one of which is education, began to emerge. With the onset of the pandemic, education was suspended and then the process continued through distance learning. With the start of distance learning, problems such as having the necessary resources for access to education, studying in home conditions, and accessing supportive materials for education began to be experienced. These problems have led to an increase in inequality in education. Based on this situation, a questionnaire was applied to 281 students studying in public schools in Bursa city. Then the data were analyzed with SPSS 25 program. According to the results, it was determined that during the pandemic, the socio-economic level of the students had an impact on the status of having equipment such as the internet and computer, and this situation significantly affected the education life of the students.

Keywords