Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilerle Çalışan Öğretmenlerin Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar Hakkındaki Görüşleri

Author:

Number of pages: 49-73
Year-Number: 2022-30

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan öğrencilerin özel eğitim öğretmenlerinin alan yeterlikleri bağlamında bilimsel dayanaklı uygulamalar (BDU) hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. Bu araştırmadan elde edilen bulgular ile özel eğitim öğretmenlerinin BDU ile ilgili görüşlerini, bu konuda kendilerini nasıl geliştirdikleri ile ilgili bilgi sağlanacağı düşünülmektedir. Katılımcı grubunu, Millî Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı bir okulda OSB’li öğrencilerle çalışan 18 özel eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenolojik desenle gerçekleştirilen araştırmanın verileri araştırmacı günlüğü ve yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile toplanmış ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, etkili öğretim sunmak isteyen özel eğitim öğretmenlerinin anlayışlı, sabırlı, bireyselleştirmeyi bilen, nitelikli meslek bilgisine sahip öğretmenler olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğretmenler öğretim süreçlerinin tüm aşamaları ile planlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Etkili yöntem belirlerken ise öğrencilerin bireysel farklılıklarının göz önüne alınması, yöntemlerin beceriye uygun olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin büyük bir bölümü BDU terimini ve kapsamını bilmediklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin geneli uygulamaların akademisyenler tarafından araştırmalar yapılarak bilimsel dayanaklı seçildiğini ifade etmişlerdir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine the opinions of special education teachers working with students with autism spectrum disorder (ASD) on evidence-based practices. The group consists of 18 special education teachers working with individuals with ASD in a school affiliated to the Ministry of National Education. One of the qualitative research approaches, the data of the research, which was conducted with phenomenological design, was collected with semi-structured interview questions and analysed with content analysis. In determining the methods and techniques, they stated that the individual differences of the students should be taken into consideration and should be appropriate to the subject to be explained. They think that the importance of evidence-based practices is due to being effective and efficient. They have noted the ethics of attention to the impact of research in determining reliable methods. They have made different suggestion about the points that should be considered during a support or training planning process that will be realized by using evidence-based practice. The findings obtained from the research were correlated with the practices in the literature and recommendations

Keywords