Öğretmen Adaylarının Akademik Okuryazarlık Düzeyleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-31
Number of pages: 1-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının akademik okuryazarlık düzeylerini ve eleştirel düşünme eğilimlerini incelemektir. Araştırmada tarama modeli ve ilişkisel model tercih edilmiştir. Öğretmen adaylarının akademik okuryazarlık düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmamaktadır. Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri cinsiyete göre farklılaşmamaktadır. Öğretmen adaylarının akademik okuryazarlık düzeyleri sınıfa göre farklılık göstermemektedir. Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğiliminin alt boyutlarından sadece sistematiklik sınıfa göre farklılık göstermektedir. Öğretmen adaylarının akademik okuryazarlık düzeyleri bölüme göre farklılık göstermemektedir. Öğretmen adaylarının sistematiklik ve eleştirel düşünme eğilimleri sınıfa göre farklılık göstermektedir. Öğretmen adaylarının akademik okuryazarlık düzeyleri anne eğitim düzeyine göre farklılaşmamaktadır. Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri anne eğitim düzeyine göre farklılaşmamaktadır. Öğretmen adaylarının akademik okuryazarlık düzeyleri baba eğitim düzeyine göre farklılaşmamaktadır. Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri baba eğitim düzeyine göre farklılaşmamaktadır. Öğretmen adaylarının akademik okuryazarlık düzeyi puanları ile eleştirel düşünme eğilimi puanları arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.

Keywords

Abstract

The aim of study is to examine academic literacy levels and critical thinking tendencies of teacher candidates. Survey and relational model was preferred. Academic literacy do not differ by the gender of teacher candidates. Critcal thinking tendency do not differ by the gender of teacher candidates. Academic literacy do not differ by the class of teacher candidates. Systematicity differ by the class of teacher candidates. Academic literacy do not differ by the department of teacher candidates. Critcal thinking tendency scores differ by the class of teacher candidates. Academic literacy do not differ by the mother’s education level. Critical thinking tendency do not differ by the mother’s education level. Academic literacy do not differ by the father’s education level. Critical thinking tendency do not differ by the father’s education level. There is a moderately positive and significant relationship between academic literacy level scores and critical thinking tendency scores of teacher candidates.

Keywords